KAN-therm: 2011
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


2011

  • Przejęcie 100% udziałów firmy Hydroplast, producenta systemu instalacyjnego z polipropylenu PP-R
  • KAN uzupełnia ofertę Systemu KAN-therm PP o rury zespolone Glass, stabilizowane włóknem szklanym
  • Wdrożenie trzeciej generacji złączek zaprasowywanych – System KAN-therm Press LBP
  • Po raz kolejny (5) KAN zdobywa Nagrodę „Złotego Instalatora” – za złączki systemu KAN-therm LBP