KAN-therm: Formularz-zapytanie
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Formularz-zapytanie

Uwaga:

Ważnym czynnikiem wpływającym na trwałość rurociągów są nie tylko rodzaj i parametry transportowanego medium, ale także charakter i parametry środowiska, w jakim instalacje się znajdują (wilgotność, temperatura, zawartość agresywnych gazów, działanie promieniowania UV itd.). Dlatego w przypadku występowania takich nietypowych warunków należy je zasygnalizować w zapytaniu.
Dotyczy to również rodzaju planowanej izolacji (ciepło i zimnochronnej, antykorozyjnej), która sama nie powinna ujemnie wpływać na zewnętrzne powierzchnie rur i kształtek systemów KAN-therm.

Pobierz formularz – zapytanie w sprawie zastosowania elementów systemu KAN-therm w instalacji.

Formularz-zapytanie