KAN-therm: Szkoła KAN
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Szkoła KAN

Ruszyliśmy z trzecią edycja naszego autorskiego programu Szkoła KAN.

Od dłuższego czasu aktywnie współpracujemy z Zespołem szkół Mechanicznych w Białymstoku. Jej uczniowie realizują praktyki zawodowe na wydziałach produkcyjnych naszej firmy, a chętni uczniowie pracują u nas w okresie wakacji. W tym roku na różnych wydziałach pracowało siedmiu z nich.

Wspólnie ze szkołą, postanowiliśmy kontynuować współpracę także w ramach naszego programu „Szkoła KAN”.


Szkoła KAN

 

Program jest realizowany przez cały rok szkolny i podzielony na cztery etapy. W pierwszym jesiennym, uczniowie mieli okazję zwiedzić wszystkie wydziały produkcyjne firmy, poznali park maszynowy i stanowiska objęte ich kierunkiem nauczania. Kolejny etap zaplanowany jest na styczeń 2017 – będzie to przygotowana przez naszych kolegów z działu technologicznego prezentacja tematyczna, stanowiąca uzupełnienie konkretnego obszaru nauczania. Trzeci etap obejmie praktyki zawodowe, a ostatni - pracę podczas wakacji dla najbardziej zaangażowanych uczniów.

 

Szkoła KAN

Szkoła KAN

 

Nowością zapoczątkowaną w tegorocznej edycji, jest pomysł objęcia opieką mentorską KAN najlepszych absolwentów programu, którzy po zakończeniu szkoły zdecydują się na kontynuację nauki na Politechnice Białostockiej. Planujemy wybór jednej osoby z każdego rocznika programu Szkoła KAN.

Przez całe studia osoby te, będą mogły kontaktować się ze swoim mentorem w KAN oraz korzystać z jego pomocy i doświadczenia. Będą miały zagwarantowane miejsce na praktyki studenckie, oraz wsparcie przy wyborze tematu i pisaniu pracy inżynierskiej.

 

Szkoła KAN

Szkoła KAN

 

Studenci, objęci programem będą mogli rozpocząć pracę w KAN już na IV roku studiów w odpowiednim do kierunku nauki dziale. Docelowo, po obronie pracy i skończeniu studiów otrzymają ofertę umowy o pracę.

 

Szkoła KAN

Szkoła KAN

 

Udział w projekcie daje uczniom naszej szkoły nie tylko dodatkowe możliwości pozyskania wiedzy z zakresu nowych technologii w konkretnej dziedzinie, ale przede wszystkim umożliwia rozwój zawodowy już w trakcie nauki – ocenia Krzysztof Czerech, zastępca dyrektora ZSM ds. centrum kształcenia praktycznego. - Nasi absolwenci, a co za tym również absolwenci programu Szkoła KAN, mogą znaleźć zatrudnienie w dobrej firmie lub skorzystać z jej wsparcia, jeżeli zdecydują się kontynuować naukę na uczelni wyższej. To przykład, że przy dobrze ukierunkowanej współpracy pracodawcy i szkoły, nie tylko można zachęcić uczniów do większego zaangażowania w naukę lecz przy okazji wykształcić wykwalifikowaną kadrę.

 

Szkoła KAN

Szkoła KAN

 

Podstawowym celem programu Szkoła KAN, jest pomoc młodym ludziom w starcie na rynku pracy. Priorytetem dla nas zawsze są uczniowie. Poświęcając im czas, dzieląc się naszym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, w dużym stopniu przygotowujemy ich do startu w dorosłe, zawodowe życie. Przecież to właśnie oni w końcowym etapie nauki skierują swe kroki do pracodawców takich jak my. 

 

Szkoła KAN

Szkoła KAN