KAN-therm: Twoja kariera w KANTwoja kariera w KAN

Twoja kariera w KAN

 

Wprowadzimy Cię do KAN. Otrzymasz e-przewodnik z najważniejszymi informacjami o korporacji. Znajdziesz w nim informacje jak poruszać się w naszej organizacji, od kogo otrzymać potrzebne Ci informacje, gdzie uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnych problemów.

 

Doświadczenie

Pracując w KAN masz możliwość uczenia się od grupy fachowców w wielu różnorodnych dziedzinach.- czerp z ich doświadczenia! Nauczą i pokażą Ci więcej niż sam jesteś w stanie uzyskać. Praca u nas da Ci możliwość zetknięcia się z międzynarodowym biznesem na najwyższym poziomie. Pomożemy Ci odnaleźć się i zintegrować z firmą.

Szkolenia

Ponieważ to dzięki Tobie i innym naszym pracownikom KAN odnosi sukcesy, dbamy o rozwój Twojego talentu i zdolności. Wysoki poziom szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, a także zapewnienie stałego doskonalenia Twoich kwalifikacji, daje satysfakcję z pracy i własnego rozwoju.
Poprzez odpowiedni dobór szkoleń i specjalistycznych kursów stale dbamy o rozwój Twoich kompetencji w takich obszarach jak osobista organizacja, zarządzanie ludźmi czy praca zespołowa. Duży nacisk kładziemy na szkolenia z zakresu nowości technicznych, wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik informatycznych oraz metod zarządzania projektami.

Rozwój

Aby stworzyć Ci jak najwięcej możliwości rozwoju, wprowadziliśmy w swojej organizacji proces Rekrutacji Wewnętrznej. Jeżeli czujesz, że w innym miejscu naszej firmy będziesz w stanie dać z siebie więcej, możesz aplikować na stanowiska równorzędne (zmieniając profil Twojej pracy) lub na stanowiska będące wyżej w hierarchii naszej organizacji. Dzięki temu procesowi pracownicy KAN mogą wziąć karierę w swoje ręce, zapewniając firmie transfer wiedzy i umiejętności wewnątrz korporacji.

Rozwój Twoich umiejętności i zdolności jest jednym z kluczowych elementów zarządzania naszą organizacją.
Z grupą specjalistów i osób zarządzających wspólnie ustalamy krótko- i długoterminowe cele dla naszej korporacji. Ich osiągnięcie jest możliwe tylko dzięki Twoim kwalifikacjom.

W naszej organizacji będziesz mógł wziąć udział w projektach hierarchicznych tj. jednym z podprojektów projektu głównego. Wspólnie wypracować założony cel – w tym przypadku globalny.
Istnieje również możliwość prowadzenia indywidualnie zleconych, bądź wypracowanych przez Ciebie projektów samodzielnych.

Takie wyzwania zawodowe czekają na Ciebie w KAN!

< script type="text/javascript"> var baseUrl = 'http://pl.kan-therm.com/'; var flashvars = {}; var params = { wmode: 'transparent' }; var attributes = {}; swfobject.embedSWF("http://pl.kan-therm.com/swf/mapkan.swf", "myAlternativeContent", "431", "401", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes); swfobject.embedSWF("http://pl.kan-therm.com/swf/mapa.swf", "flash_map", "420", "390", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);