KAN-therm: Kodeks Etycznego Postępowania KAN
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Kodeks Etycznego Postępowania KAN

KAN zobowiązuje się prowadzić swoją działalność uczciwie i rzetelnie, tak aby każdy pracownik, współpracownik i partner handlowy był traktowany z szacunkiem. Niezależnie od obowiązujących na terenie innych spółek - zasad prowadzenia biznesu, wartości lub lokalnych praw, niniejszy KODEKS zawiera główne standardy prowadzenia biznesu stanowiące zasady etycznego postępowania, których powinni przestrzegać wszyscy pracownicy i współpracownicy KAN.

Zapoznaj się z Kodeksem Etycznego Postępowania KAN: