KAN-therm: Kodeks Etycznego Postępowania KAN
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Kodeks Etycznego Postępowania KAN

KAN zobowiązuje się prowadzić swoją działalność uczciwie i rzetelnie, tak aby każdy pracownik, współpracownik i partner handlowy był traktowany z szacunkiem. Niezależnie od obowiązujących na terenie innych spółek - zasad prowadzenia biznesu, wartości lub lokalnych praw, niniejszy KODEKS zawiera główne standardy prowadzenia biznesu stanowiące zasady etycznego postępowania, których powinni przestrzegać wszyscy pracownicy i współpracownicy KAN.

Zapoznaj się z Kodeksem Etycznego Postępowania KAN: