KAN-therm: Podejścia pod grzejniki typu VKO w systemach KAN-therm Push i KAN-therm PressPodejścia pod grzejniki typu VKO w systemach KAN-therm Push i KAN-therm Press

Podejścia pod grzejniki typu VKO w systemach KAN-therm Push i KAN-therm PressPodejścia pod grzejniki typu VKO w systemach KAN-therm Push i KAN-therm Press

Podejścia z podłogi, bezpośrednio

 

Podejścia pod grzejniki typu VKO w systemach KAN-therm Push i KAN-therm PressPodejścia pod grzejniki typu VKO w systemach KAN-therm Push i KAN-therm Press

Podejścia z podłogi, kolankami KAN-therm Push lub Press z rurką miedzianą 15 mm

 

Podejścia pod grzejniki typu VKO w systemach KAN-therm Push i KAN-therm PressPodejścia pod grzejniki typu VKO w systemach KAN-therm Push i KAN-therm Press

Podejścia z podłogi, trójnikami KAN-therm Push lub Press z rurką miedzianą 15 mm

 

Podejścia pod grzejniki typu VKO w systemach KAN-therm Push i KAN-therm Press
Podejścia ze ściany, bezpośrednio (System KAN-therm Press) lub z użyciem elementu połączeniowego z rury wielowarstwowej 16 mm (System KAN-therm Push)

 

Podejścia pod grzejniki typu VKO w systemach KAN-therm Push i KAN-therm Press
Podejścia ze ściany, kolankami KAN-therm Push lub Press z rurką miedzianą 15 mm