KAN-therm: Przetargi
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Przetargi

Aktualne przetargi:

Zakończone przetargi

MONTAŻ INSTALACJI OGRZEWANIA I CHŁODZENIA SUFITOWEGO.
Publikacja: 15.11.2018

Celem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych związanych z montażem grzewczej i chłodzącej płaszczyznowej instalacji sufitowej w pomieszczeniu laboratorium B+R firmy KAN, w ramach projektu „Rozwój zaplecza badawczo‐rozwojowego oraz działalności B+R firmy KAN sp. z o.o.” umowa nr. UDARPPD. 01.02.01‐20‐0062/16-00 finansowanego w ramach Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż płaszczyznowej grzewczo-chłodzącej instalacji sufitowej zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczno-projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie montaż elementów i wykończenie powierzchni, wszystkie materiały niezbędne do wykonania instalacji hydraulicznej dostarcza zamawiający.

instalacje budynek B.DWG
Kan budynek B - sytuacja PW.pdf


Termin składania ofert: 14.12.2018, do godziny 15:00.
Aktualizacja z dnia 18.12.2018:
W wyniku przeglądu i analiz złożonych ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Przedsiębiorstwo Budowlane Adaptacyjne Inwestycyjne Modernizacyjne
15-540 Białystok, ul. Sokola 10

Oferta złożona dnia: 13.12.2018
Kwota: 11 257,74 PLN netto

MONTAŻ INSTALACJI OGRZEWANIA I CHŁODZENIA ŚCIENNEGO – METODA MOKRA.
Publikacja: 15.11.2018

Celem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych związanych z montażem grzewczej i chłodzącej płaszczyznowej instalacji ściennej, wykonanej metodą mokrą, w pomieszczeniu laboratorium B+R firmy KAN, w ramach projektu „Rozwój zaplecza badawczo‐rozwojowego oraz działalności B+R firmy KAN sp. z o.o.” umowa nr. UDARPPD. 01.02.01‐20‐0062/16-00 finansowanego w ramach Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż płaszczyznowej grzewczo-chłodzącej instalacji ściennej metodą mokrą, zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczno-projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie montaż elementów i wykończenie powierzchni, wszystkie materiały niezbędne do wykonania instalacji hydraulicznej dostarcza zamawiający.

instalacje budynek B.DWG
Kan budynek B - sytuacja PW.pdf


Termin składania ofert: 19.12.2018, do godziny 15:00.
Aktualizacja z dnia 21.12.2018:
W wyniku przeglądu i analiz złożonych ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Przedsiębiorstwo Budowlane Adaptacyjne Inwestycyjne Modernizacyjne
15-540 Białystok, ul. Sokola 10

Oferta złożona dnia: 18.12.2018
Kwota: 3 492 PLN netto

MONTAŻ INSTALACJI OGRZEWANIA I CHŁODZENIA ŚCIENNEGO – METODA SUCHA.
Publikacja: 15.11.2018

Celem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych związanych z montażem grzewczej i chłodzącej płaszczyznowej instalacji ściennej, wykonanej metodą suchą, w pomieszczeniu laboratorium B+R firmy KAN, w ramach projektu „Rozwój zaplecza badawczo‐rozwojowego oraz działalności B+R firmy KAN sp. z o.o.” umowa nr. UDARPPD. 01.02.01‐20‐0062/16-00 finansowanego w ramach Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż płaszczyznowej grzewczo-chłodzącej instalacji ściennej metodą suchą, zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczno-projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie montaż elementów i wykończenie powierzchni, wszystkie materiały niezbędne do wykonania instalacji hydraulicznej dostarcza zamawiający.

instalacje budynek B.DWG
Kan budynek B - sytuacja PW.pdf


Termin składania ofert: 06.12.2018, do godziny 15:00.
Aktualizacja z dnia 10.12.2018:
W wyniku przeglądu i analiz złożonych ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Przedsiębiorstwo Budowlane Adaptacyjne Inwestycyjne Modernizacyjne
15-540 Białystok, ul. Sokola 10

Oferta złożona dnia: 03.12.2018
Kwota: 10 399,04 PLN netto + 1 435,90 PLN netto

MONTAŻ RUROCIAGÓW ZASILAJĄCYCH INSTALACJE BADAWCZE.
Publikacja: 12.11.2018

Celem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót instalacyjnych związanych z montażem rurociągów zasilających instalacje badawcze, w pomieszczeniu laboratorium B+R firmy KAN, w ramach projektu „Rozwój zaplecza badawczo‐rozwojowego oraz działalności B+R firmy KAN sp. z o.o.” umowa nr. UDARPPD. 01.02.01‐20‐0062/16-00 finansowanego w ramach Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż rurociągów zasilających instalacje badawcze, zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczno-projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie montaż elementów, wszystkie materiały niezbędne do wykonania instalacji hydraulicznej dostarcza zamawiający.

instalacje budynek B.DWG
Kan budynek B - sytuacja PW.pdf


Termin składania ofert: 07.12.2018, do godziny 15:00.
Aktualizacja z dnia 10.12.2018:
W wyniku przeglądu i analiz złożonych ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie:

Usługi Instalacyjno-Budowlane Janusz Werda
15-025 Białystok, ul. Kraszewskiego 14/1

Oferta złożona dnia: 15.11.2018
Kwota: 5 000 PLN netto