KAN-therm: Wzrost innowacyjności KANWzrost innowacyjności KAN

 

 
Wzrost innowacyjności KAN
 
Wzrost innowacyjności KAN
 
KAN Sp. z o.o. od dnia 14 lutego 2013 r. realizuje projekt pod nazwą „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa KAN poprzez rozbudowę działu badawczo – rozwojowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
 

 
Informujemy, że rozpatrzenie ofert zostało dokonane. Dziękujemy wszystkim firmom za zgłoszone oferty.
Firmy, których oferty zostały wybrane zostały o tym powiadomione indywidualnie drogą e-mailową za potwierdzeniem otrzymanej informacji.
 
< script type="text/javascript"> var baseUrl = 'http://pl.kan-therm.com/'; var flashvars = {}; var params = { wmode: 'transparent' }; var attributes = {}; swfobject.embedSWF("http://pl.kan-therm.com/swf/mapkan.swf", "myAlternativeContent", "431", "401", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes); swfobject.embedSWF("http://pl.kan-therm.com/swf/mapa.swf", "flash_map", "420", "390", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);