KAN-therm: Wzrost innowacyjności KAN
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Wzrost innowacyjności KAN

 

 
Wzrost innowacyjności KAN
 
Wzrost innowacyjności KAN
 
KAN Sp. z o.o. od dnia 14 lutego 2013 r. realizuje projekt pod nazwą „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa KAN poprzez rozbudowę działu badawczo – rozwojowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
 

 
Informujemy, że rozpatrzenie ofert zostało dokonane. Dziękujemy wszystkim firmom za zgłoszone oferty.
Firmy, których oferty zostały wybrane zostały o tym powiadomione indywidualnie drogą e-mailową za potwierdzeniem otrzymanej informacji.