KAN-therm: Zastrzeżenia autorskie
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Zastrzeżenia autorskie

KAN Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub opuszczenia zawarte w niniejszej publikacji bądź innych dokumentach, do których znajdują się odwołania w niniejszej publikacji lub które są z nią powiązane. Niniejsza publikacja może zawierać techniczne lub inne nieścisłości, dodatkowo nie wszystkie wymienione w niej produkty i usługi są wszędzie dostępne.
Zawarte w publikacji informacje podlegają okresowym zmianom.
 
Firma KAN Sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany produktów lub usług opisanych w niniejszej publikacji. Przed skorzystaniem z informacji zawartych w publikacji należy skontaktować się z lokalnym, autoryzowanym przedstawicielem firmy KAN Sp. z o.o., który udzieli szczegółowych informacji.
 
Informacje umieszczone na niniejszej stronie, w tym tekst, ilustracje i hiperłącza, zostały przedstawione przez firmę KAN Sp. z o.o. w takiej postaci wyłącznie jako ułatwienie dla odwiedzających ją osób. Informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją, wyraźną bądź dorozumianą, a w szczególności gwarancją przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich.