KAN-therm: Instrukcja składania zamówień w KAN Mobile App
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Instrukcja składania zamówień w KAN Mobile App

Artykuł z wybranej kategorii dodajemy do koszyka poprzez kliknięcie na jego opisie. W oknie dialogowym podajemy zamawianą ilość i zatwierdzamy.

KAN Mobile App Multit

Zielona ikona na miniaturze zdjęcia artykułu oznacza, że artykuł znajduje się w koszyku.

KAN Mobile App Multit

Kliknięcie artykułu znajdującego się aktualnie w koszyku umożliwia zmianę zamawianej ilości.

KAN Mobile App Multit

Na górnej belce programu znajduje się ikona koszyka, na której wyświetlana jest ogólna liczba znajdujących się w nim artykułów.

KAN Mobile App Multit

Zawartość koszyka można przeglądać po kliknięciu wspomnianej ikony koszyka lub po wybraniu pozycji „Zamówienia” z menu programu.

KAN Mobile App Multit KAN Mobile App Multit KAN Mobile App Multit

Zamówioną ilość artykułu można zmienić wskazując go i klikając ikonę edycji znajdującą się na górnej belce. Aby usunąć artykuł należy wybrać ikonę kosza.

KAN Mobile App Multit KAN Mobile App Multit

Zatwierdzeniu koszyka oraz utworzeniu zamówienia służy pulsująca, zielona ikona znajdująca się na górnej belce.

Program proponuję nazwę kolejnego zamówienia, którą można oczywiście zmienić. KAN Mobile App Multit

Dodatkowo należy wybrać firmę lub oddział do którego zamówienie jest kierowane.

KAN Mobile App Multit

W oknie przeglądania zamówień widoczna jest informacje kiedy zamówienie zostało utworzone oraz do kogo jest adresowane.

KAN Mobile App Multit

Przytrzymując dłużej wybrane zamówienie (tzw. long press) aktywujemy menu narzędziowe, z poziomu którego można zmienić nazwę zamówienia, dostawcę, usunąć lub wysłać zamówienie.

KAN Mobile App Multit

Wchodząc w konkretne zamówienie można modyfikować ilość wybranych artykułów, usuwać niechciane, jak również wysłać zamówienie do dostawcy.

W celu wysłania używany jest domyślny klient poczty zainstalowany na urządzeniu użytkownika.

Wysłane zamówienie można dowolnie edytować oraz wielokrotnie przesyłać do wybranego dostawcy.