KAN-therm: KAN OZC
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN OZC

KAN OZC

KUP PROGRAM
 
POBIERZ WERSJĘ PRÓBNĄ

 

O Programie

Programy z serii KAN OZC w zależności od wersji służą do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą budynków oraz wykonywania Świadectw Energetycznych budynków i ich części. Programy wykonują również analizę wilgotnościową przegród budowlanych.

 

KAN OZC 6.9 Pro

KAN OZC 6.9 Pro to nowa wersja programu. Zasadnicze zmiany w stosunku do poprzedniej
wersji to:

 

możliwość wczytania trójwymiarowego modelu obliczeniowego budynku bezpośrednio z programu Revit 2016 - 2018 za pomocą bezpłatnej wtyczki KAN gbXML

 

mechanizm sprawdzenia poprawności wczytanego modelu budynku oraz uzupełnienia danych niezbędnych do wykonania obliczeń cieplnych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

POBIERZ INSTRUKCJĘ

JAK WPROWADZAĆ DANE?
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

ZOBACZ FILM

POBIERZ WERSJĘ PRÓBNĄ

KUP PROGRAM

 

INDEX

O Programie Trójwymiarowy podgląd zaimportowanego modelu budynku
KAN OZC 6.9 Pro Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych
Funkcja programu System dziedziczenia danych domyślnych
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 2015 Kontrola poprawności wprowadzonych danych
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 2015 - metoda zużyciowa Wymiana ciepła przez grunt PN-EN ISO 13370
Moduł wspomagający wstępne wypełnianie formularza Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków Współczynnik przenikania ciepła U dla okien
i drzwi wg PN-EN ISO 10077-1
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 2014 Współczynnik zacienienia Fsh wg PN-EN
ISO 13790
Warunki techniczne 2014, 2017, 2021 Definiowanie wymagań higienicznych
dla własnych typów pomieszczeń
Graficzne tworzenie modelu budynku Możliwość dodawania do bazy własnych
liniowych mostków cieplnych
Sklejanie i skalowanie rysunków Wewnętrzna jednostkowa pojemność
cieplna obliczana w oparciu o bryłę budynku
Obciążenie cieplne Możliwość uwzględniania mostków
powierzchniowych (punktowych i liniowych),
występujących w przegrodach
wielowarstwowych
Dobór grzejników Tworzenie zestawienia materiałów
budowlanych, występujących w
konstrukcji budynku
Współpraca z programami z rodziny C.O. Tworzenie zestawienia przegród
budowlanych, występujących w konstrukcji
budynku
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Tworzenie raportu z zestawieniem
materiałów (materiały budowlane, przegrody
budowlane, stolarka, grzejniki, producenci).
Charakterystyka energetyczna Wymagania sprzętowe
Zużycie energii Wymagania sprzętowe dla edytora 3D
Zmienne obliczeniowe  
Współczynnik przenikania ciepła  
Przegrody niejednorodne  
Import modelu budynku z Revit 2016 - 2018  
Import modelu budynku z Revit Architecture 2011, 2012  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i potrzebom rynku, program KAN OZC jest przez nas stale aktualizowany i dostosowywany do biężących zmian w przepisach. Poniżej przedstawiamy Państwu poszczególne funkcje programu, które są dostępne w zależności od jego wersji. Mamy nadzieję, że poniższa tabela pomoże Państwu wybrać odpowiednią, dostosowaną do Państwa indywidulanych potrzeb wersję programu KAN OZC.

 

Funkcja programu

  6.5 Pro 6.6 Pro 6.7 basic 6.7 Pro 6.8 Pro 6.9 Pro
Import modelu budynku z programu Revit 2016 - 2018           KAN OZC
Wyznaczanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku wg metodyki z Dz. U. 18 marca 2015 r. Poz. 376 - metoda zużyciowa         KAN OZC KAN OZC
Podgląd współczynnika wyrównania temperatury materiałów jednorodnych         KAN OZC KAN OZC
Możliwość definiowania które grupy pomieszczeń mają nie być brane pod uwagę przy obliczaniu współczynników do podziału kosztów         KAN OZC KAN OZC
Możliwość definiowania sposobu przyjmowania domyślnej wartości LENI dla oświetlenia         KAN OZC KAN OZC
Możliwość uwzględnienia sufitu podwieszanego w obliczeniach cieplnych pomieszczeń     KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Wyznaczanie współczynników wyrównawczych położenia lokalu w bryle budynku stosowanych przy rozliczaniu podzielników kosztów ciepła     KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Obliczanie współczynników przenikania ciepła dla stropodachów o odwróconej konstrukcji zgodnie z normą PN-EN ISO 6946     KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Możliwość dodawania własnych danych klimatycznych     KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Obliczanie powierzchni użytkowej mieszkań (PUM)       KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Obliczanie powierzchni użytkowej usług (PUU)       KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Wyznaczanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku wg metodyki z Dz. U. 18 marca 2015 r. Poz. 376 - metoda obliczeniowa   KAN OZC   KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Moduł wspomagający wstępne wypełnianie formularza Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków   KAN OZC   KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Wyznaczanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku wg metodyki z Dz.U. 2014 poz. 888. - metoda obliczeniowa   KAN OZC   KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Warunki techniczne 2014, 2017, 2021
- w zakresie izolacyjności przegród
KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Warunki techniczne 2014, 2017, 2021
- w zakresie wskaźnika EP
KAN OZC KAN OZC   KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Graficzne tworzenie modelu budynku
(zobacz wymagania sprzętowe)
KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Sklejanie i skalowanie rysunków KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Współczynnik przenikania ciepła U dla okien i drzwi wg normy PN-EN ISO 10077-1 KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Współczynnik zacienienia Fsh wg normy PN-EN ISO 13790 KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Powierzchniowe mostki cieplne(punktowe i liniowe) w przegrodach wielowarstwowych KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Wewnętrzna jednostkowa pojemność cieplna budynku obliczana w oparciu o bryłę budynku KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Tworzenie zestawienia przegród budowlanych, występujących w konstrukcji budynku KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Tworzenie raportu z zestawieniem materiałów (materiały budowlane, przegrody budowlane, stolarka, grzejniki, producenci). KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Obciążenie cieplne PN-EN 12831 KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Dobór grzejników KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Współpraca z programami z rodziny C.O. KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej wg metodyki z 2008 roku KAN OZC KAN OZC   KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Charakterystyka energetyczna KAN OZC KAN OZC   KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Zużycie energii - ogrzewanie PN-EN ISO 13790 KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Zużycie energii - chłodzenie PN-EN ISO 13790 KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Zużycie energii - ogrzewanie PN-B 02025 (norma nieaktualna) KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Zmienne obliczeniowe KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 6946 KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Wymiana ciepła przez grunt PN-EN ISO 13370 KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Przegrody niejednorodne KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
System dziedziczenia danych domyślnych KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Import modelu budynku z programu Revit Architecture 2011, 2012            
Kontrola poprawności wprowadzonych danych KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Trójwymiarowy podgląd zaimportowanego modelu budynku KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych - kalkulator rozkładu temperatury KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych kalkulator rozkładu temperatury i ciśnienia pary wodnej KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych - PN-EN ISO 13788    KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC
Obciążenie cieplne PN-B-03406 (norma nieaktualna) KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC KAN OZC

 

Podane w aktualnych normach i rozporządzeniach metodyki obliczeń są w wielu przypadkach bardzo skomplikowane, często zawierają masę mało istotnych szczegółów, a dodatkowo roi się w nich od błędów. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy oraz zespołu tworzącego oprogramowanie (trzon firmy tworzą pracownicy i absolwenci Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej) umożliwiło opracowanie programu, który z jednej strony pozwala na wykonywanie obliczeń cieplnych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, z drugiej uwalnia projektantów od konieczności dogłębnego studiowania często zawiłych i niejasnych przepisów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wyeliminowanie wielu błędów występujących w przepisach oraz wprowadzenie dodatkowych rozszerzeń metod obliczeniowych zwiększających elastyczność programu.

Zastosowane w programie rozwiązania (system dziedziczenia danych) sprawiają, że mimo skomplikowanych metod obliczeniowych oraz ogromnej ilości informacji niezbędnych do wprowadzenia w celu wykonania obliczeń, czas niezbędny na przygotowanie projektu nie jest zbyt długi. Nasz program wyposażyliśmy również w rozbudowany system diagnostyki błędów oraz interpretacji otrzymanych wyników.
Wszystko to w połączeniu z intuicyjnym i przejrzystym procesem wprowadzania danych sprawia, że program jest wstanie poprowadzić projektanta przez zawiły proces obliczeń zafundowany nam przez nowe - delikatnie rzecz ujmując - niezbyt udane, przepisy.
 

 

Funkcja programu

KAN OZCOd wersji 6.6 Pro programy OZC wyznaczają Świadectwo Charakterystyki Energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z metodą  - metoda obliczeniowa .
 
Program zawiera nowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej oraz możliwość łatwego przełączenia pomiędzy trzema metodologiami: aktualnie obowiązującej z roku 2015 oraz poprzednimi z roku 2008 i 2014.

 

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
2015 - metoda zużyciowa

KAN OZCMetoda zużyciowa opiera się na rzeczywistej ilości nośnika energii zużytej przez budynek lub lokal. Może być wykorzystana do sporządzenia świadectwa dla istniejących budynków, lub do sporządzenia świadectwa dla mieszkania, które jest wymagane podczas sprzedaży.
W tej metodzie świadectwo liczone jest dla rzeczywistych warunków użytkowania budynku, a nie dla warunkach projektowych, dlatego wskaźnik EP może okazać się niższy niż w przypadku wykorzystania metody obliczeniowej.

Podgląd współczynnika wyrównania temperatury materiałów jednorodnych.

W katalogu jednorodnych materiałów budowlanych wyświetlany jest współczynnik wyrównania temperatury (dyfuzyjność cieplna) materiału. Parametr ten wpływa na dynamikę dachu lub ściany zewnętrznej i ma duże znaczenie przy wyborze materiału na przegrody narażone na duże nasłonecznienie.

Możliwość definiowania które grupy pomieszczeń mają nie być brane pod uwagę przy obliczaniu współczynników do podziału kosztów.

W procedurze obliczeniowej dodana została możliwość pomijania wybranych grup pomieszczeń podczas wyznaczania współczynników do podziału kosztów.

Możliwość definiowania sposobu przyjmowania domyślnej wartości LENI dla oświetlenia.

Program wyposażono w opcję umożliwiającą narzucenie wartości LENI dla oświetlenia jednakowego dla wszystkich pomieszczeń budynku, w przypadku gdy wyliczona ona została przez projektanta oświetlenia.

Możliwość uwzględnienia sufitu podwieszanego w obliczeniach cieplnych pomieszczeń

Program umożliwia pominięcie przestrzeni nad sufitem podwieszanym podczas obliczeń cieplnych pomieszczenia. Przestrzeń ta nie będzie wliczana w kubaturę wewnętrzną.
 

Moduł wspomagający wstępne wypełnianie
formularza Centralnego rejestru
charakterystyki energetycznej budynków

Moduł wspomaga wypełnianie formularza Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, umożliwiający uniknięcie ręcznego przepisywania dużej ilości danych. Dzięki niemu możliwe jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do zarejestrowania świadectwa.


Program współpracuje z wersją Centralnego rejestru z listopada 2016.

W przypadku zmian w Centralnym rejestrze autorzy będą starali się odpowiednio dostosowywać program, o ile będzie to technicznie możliwe. Jeśli jednak zmiany w Centralnym rejestrze uniemożliwią automatyczne przenoszenie danych, funkcja ta nie będzie działać.

Świadectwa
Charakterystyki Energetycznej 2014

KAN OZCModuł wspomaga wypełnianie formularza Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, umożliwiający uniknięcie ręcznego przepisywania dużej ilości danych. Dzięki niemu możliwe jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do zarejestrowania świadectwa.

Program 6.5 Pro został wyposażony w inteligentny system przełączania między metodyką obliczania ŚChE z 2008 r. a metodyką z 2014 r. W znacznej większości przypadków przełączenie można wykonać jednym kliknięciem.

Wyznaczone świadectwo można wydrukować i zapisać w wielu formatach elektronicznych np. DOC, XLS, BMP, czy pliku PDF zabezpieczonym przed edycją.

KAN OZC jest jednym z najczęściej wybieranych przez certyfikatorów programów do wyznaczania ŚChE.

Warunki techniczne 2014, 2017, 2021

Wraz z 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Program pozwala na sprawdzenie wymagań, które mają obowiązywać od roku 2017 oraz 2021. Dla ułatwienia, poszczególne wersje wymagań zostały oznaczone początkowym rokiem, w którym mają obowiązywać (WT 2014, WT 2017, WT 2021), mimo, że WT 2008 obowiązywały od 1 stycznia 2009 r.

Wybór Warunków Technicznych

W związku z tym w programach z serii OZC pojawiły się odpowiednie funkcje wspomagające projektowanie. Program OZC w zależności od wersji (basic lub Pro) sprawdza:
– izolacyjność cieplną budynków Umax (w wersjach basic i Pro),
– graniczną wartość wskaźnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną (w wersji Pro).

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem wymagane jest spełnienie obu powyższych warunków (wcześniej wystarczyło spełnić jeden z nich).

KAN OZC

KAN OZC

Graficzne tworzenie modelu budynku

Program wyposażony w tę funkcję pozwala na narysowanie modelu budynku. Następnie przeniesienie go do modelu obliczeniowego.

KAN OZC

Model budynku tworzy się dla każdej kondygnacji. W danej chwili użytkownik programu kontroluje tworzony model w trzech równocześnie wyświetlonych oknach:

•     płaskiego rzutu kondygnacji,

•     płaskiego profilu przegrody,

•     trójwymiarowego edytora całej bryły modelu budynku,

oraz tabeli danych o zaznaczonym elemencie (np. długość, wysokość przegrody).

Okna i tabela są na bieżąco synchronizowane. Oznacza to, że zmiana wprowadzona w jednym z okien lub tabeli jest natychmiast widoczna w pozostałych trzech elementach.

KAN OZC

Tworzenie modelu rozpoczyna się od narysowania rzutu kondygnacji. Rzut kondygnacji można tworzyć na podstawie wczytanego pliku np. DWG, czy JPG. Wczytany plik wyświetla się jako podkład w oknie kondygnacji. Do użytkownika pozostaje narysowanie przegród na podkładzie.

Po zakończeniu dodawania przegród należy uruchomić narzędzie odnajdujące pomieszczenia.

Po stworzeniu graficznego modelu program przenosi dane do modelu obliczeniowego. Na tym etapie wykrywane są mostki cieplne. Model obliczeniowy wzbogacony o mostki cieplne wyświetla się w nowym oknie powiązanym z edytowalną tabelą. Istnieje zatem możliwość zweryfikowania stworzonego modelu.

Sklejanie i skalowanie rysunków

Od wersji 6.0 programy OZC wyposażone są w funkcję Graficznego tworzenia modelu budynku. Funkcja ta daje możliwość narysowania modelu budynku. Dla ułatwienia rysowania do programu można wczytać plik z podkładem rysunkowym. Wczytywany plik może pochodzić z zewnętrznego programu do tworzenia rysunków technicznych (np. DWG), lub z zeskanowanego rysunku (np. JPG). Zeskanowany rysunek może być podzielony na kilka plików. Rysunki zeskanowane do kilku plików przeważnie nie trzymają skali wystarczająco precyzyjnie. Mogą być również obrócone względem siebie o niewielką liczbę stopni.

KAN OZC

Funkcja sklejania rysunków pozwala na szybkie sklejenie i zeskalowanie wielu zeskanowanych rysunków w różnych rozmiarach i obróconych względem siebie w jeden.

Obciążenie cieplne

KAN OZCProgram wyposażony w tę funkcję korzysta z zaimplementowanej aktualnej normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".

Funkcja ta wspomaga obliczenia obciążenia cieplnego pomieszczeń i całego budynku. Wiele parametrów obliczeniowych dobieranych jest automatycznie na podstawie typów pomieszczeń, które można nadać każdemu pomieszczeniu.

W starszych wersjach programów program funkcjonował w oparciu o normę PN-B-03406. KAN OZC został specjalnie skonstruowany tak, aby w prosty sposób umożliwić przeliczenie projektu ze starej normy na nową.

Dobór grzejników

We wszystkich wersjach KAN OZC istnieje możliwość doboru grzejników we wprowadzonych pomieszczeniach. W katalogu programu jest około 25 000 grzejników, do których w większości dołączona jest oryginalna dokumentacja producenta w postaci plików PDF. Grzejniki pogrupowane są w typoszeregi, aby ułatwić ich dobór.

KAN OZC

KAN OZC

Współpraca z programami z rodziny C.O.

Po obliczeniu obciążenia cieplnego wyniki można ściągnąć z programów z rodziny C.O. np. KAN C.O. Programy C.O. służą do graficznego wspomagania projektowania instalacji oraz regulacji istniejących instalacji centralnego ogrzewania i wody lodowej. Na podstawie rysunku rozwinięcia instalacji oraz wybranych przez użytkownika urządzeń program m.in. dobiera grzejniki, średnice przewodów, armaturę i nastawy wstępne zaworów, pompy, podaje całkowite straty ciśnienia w instalacji.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

Program wyposażony w ten moduł wspomaga wyznaczanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Istnieje możliwość wykonania świadectw wszystkich wzorów zawartych w rozporządzeniu, w tym również wzoru dla budynków zaopatrzonych w instalacje chłodnicze. KAN OZC jest jednym z najczęściej wybieranych przez certyfikatorów programów do wyznaczania ŚChE.

Wyznaczone świadectwo można wydrukować i zapisać w wielu formatach elektronicznych np. DOC, XLS, BMP, czy pliku PDF zabezpieczonym przed edycją.

KAN OZC

Charakterystyka energetyczna

KAN OZC równolegle do Świadectwa Charakterystyki Energetycznej wyznacza Charakterystykę Energetyczną. Jest to dokument, w którym zawartych jest wiele danych analizowanego budynku. Między innymi sprawdzenie czy przegrody budowlane spełniają wymagania techniczne, sprawdzenie czy Energia Pierwotna jest mniejsza od wartości referencyjnej oraz cząstkowe wyniki obliczeń. Wyznaczoną Charakterystykę Energetyczną można wydrukować i zapisać w wielu formatach elektronicznych np. DOC, XLS, BMP, czy pliku PDF zabezpieczonym przed edycją.

Zużycie energii

KAN OZC wykonuje obliczenia według aktualnej normy PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia". KAN OZC oblicza zużycie energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia (w zależności od wersji programu). W prosty sposób umożliwia przeliczenie projektu ze starej normy PN-B 02025 na nową. Wyniki zebrane są w wygodne do oglądania tabele i wykresy, które dają możliwość dokładnego analizowania wybranych części budynku. Wszystkim osobom, a w szczególności sporządzającym Audyty Energetyczne niezwykle przydatna przy obliczeniach zużycia energii jest funkcja zmiennych.

KAN OZC

Zmienne obliczeniowe

Interesująca funkcją programu, która jest niezwykle przydatna przy sporządzaniu Audytów Energetycznych jest możliwość niemal całkowitego sparametryzowania modelu budynku. System zmiennych jest prosty w obsłudze. Mianowicie w tabeli definiuje się symbol zmiennej i przypisaną do niej wartość. Następnie symbol zmiennej może być wprowadzony do każdej kontrolki programu, w której można wprowadzać wartości liczbowe. Przykładem wykorzystania jest zdefiniowanie zmiennej odpowiadającej grubości docieplenia styropianem, a następnie wykorzystanie tej zmiennej w wielu przegrodach. Zmiana wartości zmiennej powoduje natychmiastową podmianę wartości we wszystkich kontrolkach, w których została wykorzystana.


KAN OZC

KAN OZC
 

Współczynnik przenikania ciepła

W programie KAN OZC można obliczyć współczynnik przenikania ciepła U przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".

Natomiast współczynnik U przegród mających kontakt z gruntem jest obliczany według specjalnej metody opisanej w normie PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania".

Katalog materiałów można łatwo przeszukiwać i filtrować według rodzaju materiału, np. materiały izolacyjne, pokrycia dachowe oraz rozszerzać o nowe elementy. Każda wprowadzona zmiana w przegrodzie powoduje natychmiastowe obliczenie współczynnika U dla nowych warunków, co pozwala na szybkie uzyskanie wyników.

Od wersji 5.0 KAN OZC pozwala na obliczanie przegród niejednorodnych z nieograniczoną liczbą przekrojów.

KAN OZC

KAN OZC

Przegrody niejednorodne

KAN OZC pozwala na obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród niejednorodnych. Podczas tworzenia przegrody automatycznie tworzy się rysunek przekroju przegrody, co pozwala na błyskawiczną ocenę wprowadzanych danych.

KAN OZC

Import modelu budynku z Revit 2016 - 2018

Funkcja pozwala na import modelu budynku z programu Revit 2016 - 2018,. Program Revit posiada możliwość eksportu modelu budynku do formatu gbXML. Aby plik gbXML był odpowiednio przystosowany do Audytora należy skorzystać z Audytora gbXML - wtyczki do Revita. W zależności od ilości wpisanych danych w programie Revit model po przeniesieniu może być niemalże pełen. W KAN OZC może pozostać jedynie uzupełnienie danych o funkcjach pomieszczeń oraz pogrupowanie pomieszczeń. Zaimportowany model budynku można zweryfikować korzystając  z trójwymiarowego podglądu.

Import modelu budynku z
Revit Architecture 2011, 2012

Funkcja ta pozwala na przeniesienie modelu obliczeniowego z programu Revit Architecture 2011, 2012 do KAN OZC. W zależności od ilości wpisanych danych w programie Revit model po przeniesieniu może być niemalże pełen. W KAN OZC może pozostać jedynie uzupełnienie danych o funkcjach pomieszczeń oraz pogrupowanie pomieszczeń. Zaimportowany model budynku można zweryfikować korzystając  z trójwymiarowego podglądu.

Trójwymiarowy podgląd zaimportowanego
modelu budynku

Funkcja pozwalająca niemalże namacalnie zweryfikować model budynku przeniesiony do KAN OZC z programu Revit Architecture 2011, 2012 lub Revit 2016 - 2018. Model budynku w podglądzie trójwymiarowym jest powiązany z tabelami edycyjnymi przegród i mostków. Kliknięcie na np. przegrodę powoduje zaznaczenie jej w tabeli i daje możliwość natychmiastowej korekty każdego elementu na rysunku.

KAN OZC

Analiza wilgotnościowa przegród
budowlanych

Program KAN OZC jest wyposażony w moduł pozwalający analizować zachowanie się wilgoci w przegrodach budowlanych. Na przestrzeni kilkunastu lat moduł ten przyjmował różne kształty. Od wykresu przedstawiającego rozkład temperatury wewnątrz przegrody, przez wykres temperatury i ciśnienia cząstkowego oraz nasycenia pary wodnej, po szeroką analizę przegród według normy PN-EN ISO 13788. Ta ostatnia została wprowadzona w programach od w wersji 5.0. Pozwala na wykrycie niebezpieczeństwa wykraplania się pary wodnej wewnątrz przegrody budowlanej oraz na jej wewnętrznej powierzchni.

KAN OZC

KAN OZC

System dziedziczenia danych domyślnych

Znaczną część danych wprowadzanych na początku wprowadzania budynku, czyli w danych ogólnych stanowią domyślne typowe dane dla całego budynku wykorzystywane w systemie dziedziczenia danych.
Zastosowany w programie unikalny System dziedziczenia danych sprawia, że program w wielu wypadkach umożliwia automatyczne generowanie szczegółowych danych przy wprowadzaniu bryły budynku.
Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji osobno w każdym pomieszczeniu.

Kontrola poprawności wprowadzonych danych

Dane dotyczące projektu wprowadzane są w tabelach. Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności, jak również system pomocy, pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych. Program sporządza listę błędów. Każdy z błędów ma kategorię. Te najważniejsze oznaczone są kolorem czerwonym. Z listy błędów można bezpośrednio trafić do kontrolki, której błąd dotyczy.

KAN OZC

Wymiana ciepła przez grunt PN-EN ISO 13370

Wymiana ciepła przez podłogę na gruncie, ścianę zewnętrzną do gruntu czy podłogę w piwnicy w programach z serii KAN OZC jest liczona według specjalnej metody zawartej w normie PN-EN ISO 13370. Metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła dla np. podłogi na gruncie jest stosunkowo skomplikowana. Natomiast w KAN OZC wprowadzanie danych opisujących taką podłogę nie różni się znacznie od wprowadzania prostej przegrody np. ściany.

Współczynnik przenikania ciepła U dla okien
i drzwi wg PN-EN ISO 10077-1

Program wyposażony został w moduł pozwalający na obliczanie współczynnika przenikania ciepła drzwi i okien wg normy PN-EN ISO 10077-1. W obliczeniach mogą być uwzględniane współczynniki przenikania ciepła ramy, przeszklenia, płycin oraz mostków cieplnych na obwodzie przeszklenia i płycin. Całkowity współczynnik przenikania ciepła okna jest często znacznie wyższy niż współczynnik przenikania ciepła samego przeszklenia, ponieważ dużą rolę odgrywają właściwo-ści cieplne ramy oraz geometria okna.

KAN OZC

Współczynnik zacienienia Fsh wg PN-EN
ISO 13790

Moduł pozwalający na obliczanie współczynnika zacienienie ciepła drzwi i okien wg normy PN-EN ISO 13790.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13790 uwzględniane może być zacienienie:

•     od sąsiednich budynków,

•     zadaszeń,

•     pilastrów.

Jeśli okno skierowane jest na południe w obliczeniach uwzględnia się pilastry z dwóch stron okna (jeśli występują). Natomiast w przypadku innych orientacji - tylko jeden (ten od strony południowej).

Rola użytkownika sprowadza się do zaznaczenia, które elementy zacieniające występują dla danego okna i wprowadzenia ich wymiarów zgodnie z rysunkami, wyświetlanymi w panelu podpowiedzi.

KAN OZC

Definiowanie wymagań higienicznych
dla własnych typów pomieszczeń

Użytkownik ma możliwość definiowania własnych typów pomieszczeń i określania dla nich projektowych temperatur oraz wymagań, dotyczących wentylacji. Dzięki tej funkcji można znacznie przyspieszyć pracę, ponieważ zdefiniowanie wymagań higienicznych dowolnego pomieszczenia sprowadza się do określenia, czy dane pomieszczenie to np. "kuchnia", "pokój" lub dowolne pomieszczenie jakie zdefiniuje się w liście pomieszczeń.

KAN OZC

Możliwość dodawania do bazy własnych
liniowych mostków cieplnych

Program wyposażony jest w katalog mostków cieplnych wg normy PN-EN ISO 14683. Katalog ten użytkownik może uzupełniać o dodatkowe mostki cieplne.

KAN OZC

Wewnętrzna jednostkowa pojemność
cieplna obliczana w oparciu o bryłę budynku

KAN OZCProgram wyposażony w tę funkcję daje możliwość? obliczania wewnętrznej jednostkowej pojemności cieplnej Cm w oparciu o bryłę budynku. Program jest na tyle elastyczny, że pozwala również na uproszczone określenie Cm (poprzez określenie typu konstrukcji budynku np. lekka, ciężka), a nawet na wpisanie dowolnej wartości Cm przez użytkownika.

 

Możliwość uwzględniania mostków
powierzchniowych (punktowych i liniowych),
występujących w przegrodach
wielowarstwowych

Program umożliwia uwzględnianie w obliczeniach przenikania ciepła - oprócz mostków cieplnych na granicach przegród budowlanych - również mostków występujących na powierzchni przegrody. Mogą to być zarówno mostki punktowe, jak i liniowe.


KAN OZC

Tworzenie zestawienia materiałów
budowlanych, występujących w
konstrukcji budynku

Program został rozbudowany o zestawienie materiałów budowlanych, z których zbudowany jest budynek. W tabeli z zestawieniem można włączać i wyłączać kolumny. Całą tabelę można wyeksportować do pliku, który da się otworzyć w programie Excel.

 KAN OZC

Tworzenie zestawienia przegród
budowlanych, występujących w konstrukcji
budynku

Program tworzy również zestawienie przegród budowlanych, występujących w budynku. W tabeli z zestawieniem można włączać i wyłączać kolumny. Całą tabelę można wyeksportować do pliku, który da się otworzyć w programie Excel.

KAN OZC

Tworzenie raportu z zestawieniem
materiałów (materiały budowlane, przegrody
budowlane, stolarka, grzejniki, producenci).

Program tworzy również zbiorczy raport z zestawieniem materiałów (materiały budowlane, przegrody budowlane, stolarka, grzejniki, producenci). Raport ten można dostosować do własnych potrzeb, odpowiednio włączając lub wyłączając poszczególne sekcje. Następnie można go wydrukować lub zapisać do plików w różnych formatach (m.in. PDF, BMP, JPEG, Excel, Word, HTML).

KAN OZC

Wymagania sprzętowe

Program pracuje w środowisku:
MS Windows (Vista, 7, 8, 8.1, 10) 32bit i 64 bit.

Minimalne wymagana sprzętowe to:
•   procesor 1200 MHz,
•   1 GB RAM,
•   kolorowy monitor o rozdzielczości minimum 1024x768,
•   200 MB wolnej pamięci na twardym dysku,
•   karta graficzna zgodna z OpenGL 2.0 i wyższymi czyli:
     wszystkie nowe karty graficzne na rynku powinny spełniać minimalne wymagania sprzętowe;          karty graficzne zintegrowane z płytą główną: minimum GMA 500;

Wymagania sprzętowe dla edytora 3D

Wymagania dotyczące rozdzielczości ekranu w pionie:
•   minimalna - 768 punktów,
•   wystarczająca do wygodnej pracy - 900 punktów,
•   najwygodniejsza - 1080 punktów.

Wymagania dotyczące ustawień czcionek systemowych:
•   Windows Vista, 7, 8 - czcionki "mniejsze 100%",
•   Windows XP - czcionki "normalne".

Komputer powinien posiadać kartę graficzną, która wspiera technologię OpenGL w wersji:
•   minimalnej 2.0,
•   wystarczającej do wygodnej pracy: 3.3 i wyższej.


Jak sprawdzić jaki model karty graficznej jest na moim komputerze?
•   Windows Vista, 7, 8: Panel sterowania/System/Menedżer urządzeń/Karty graficzne,
•   Windows XP: Panel sterowania/System/Sprzęt/Menadżer urządzeń/Karty graficzne.

KAN OZC

Niepolecane karty graficzne nie wspierające OpenGL 2.0 (zgodnie z danymi producenta), na kórych edytor 3D nie będzie działać:

 ATI/AMD:
•   ATI Rage
•   Original "ATI Radeon", jak i Radeon DDR, Radeon 7000, Radeon VE, LE,
•   Mobility Radeon 7500, 9000
•   Radeon 8500, 9000, 9200 and 9250.

Nvidia:
•   Riva, Riva TNT 1 i 2, Vanta,
•   GeForce256, GeForce2, GeForce3, GeForce4, GeForce FX
•   Quadro
•   Quadro NVS (50, 100, 200, 210S, 280)

Intel:
•   Intel740
•   Extreme Graphics (1-2)
•   GMA 900, 950
•   GMA 3100, GMA 3150
•   HD Graphics (Rok 2010)
•   HD Graphics (CPU Sandy Bridge) (Rok 2011)
•   HD Graphics 2000
•   HD Graphics 2500
•   HD Graphics 3000
•   HD Graphics P3000
    i większość zintegrowanych

 

Karty wspierające OpenGL 3.3 (polecane)

ATI/AMD:
- Radeon HD 2000 series.
- Radeon HD 3450-3650, Radeon Mobility HD 2000 and 3000 series.
- Radeon HD 3690-3870.
- Radeon HD 4000 series.
- FireStream

Nvidia:
- GeForce 8 (GeForce 8xxx)
- GeForce 9 (GeForce 9xxx)
- GeForce 100 Series
- GeForce 200 Series
- GeForce 300 Series
- Quadro FX (x600) Series
- Quadro FX (x700) Series
- Quadro FX (x800) Series
- Quadro NVS (290 - 300)

Intel:
- HD Graphics 4000
- HD Graphics P4000
- HD Graphics 4200
- HD Graphics 4400
- HD Graphics 4600
- HD Graphics 5000
- Iris Graphics 5100
- Iris Pro Graphics 5200

OpenGl 4.2
- FirePro Workstation
- FirePro Server

OpenGl 4.3 i większe
ATI/AMD:

- Radeon HD 5000 series
- Radeon HD 6000 series
- Radeon HD 7000 series
- Radeon HD 8000 series
- Radeon HD 9000 series

Nvidia:
- GeForce 400 Series
- GeForce 500 Series
- GeForce 600 Series
- GeForce 700 Series
- Quadro x000
- Quadro Kxxx Series
- Quadro NVS (310 - 510)

 
Źródło Wikipedia:

Karty z Chipset'em AMD
Karty z Chipset'em Intel
Karty z Chipset'em nVidia
Karty wspierające OpenGL 2.0 (wystarczające)

ATI/AMD:
- Mobility Radeon 9600, 9700
- Radeon X300, X550, X600
- Radeon X700–X850.
- Radeon
X1300–X1950

Nvidia:
- GeForce 6 (GeForce 6xxx)
- GeForce 7 (GeForce 7xxx)
- Quadro FX Series
- Quadro FX (x300) Series
- Quadro FX (x400) Series
- Quadro FX (x500) Series
- Quadro NVS 285

Intel:
- GMA 500
- GMA 600
- GMA 3000
- GMA 3600
- GMA 3650
- GMA X3000 - X3500
- GMA 4500
- GMA X4500
- GMA X4500HD
- GMA 4500MHD