KAN-therm: FAQ
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

FAQ

Jak zabezpieczać instalację z rur tworzywowych?

Unikać bezpośredniego podgrzewanie przewodów przez źródło ciepła:

 • pomiędzy źródło ciepła a instalację z tworzywa sztucznego wstawić odcinek przewodu metalowego o długości 0,6 m dla temperatury obliczeniowej poniżej 60ºC,
 • pomiędzy źródło ciepła a instalację z tworzywa sztucznego wstawić odcinek przewodu metalowego o długości 1,5 m dla temperatury obliczeniowej 95ºC,
 • dopuszcza się pośrednie podłączenie przepływowych podgrzewaczy wody przy użyciu wężyków 
  elastycznych.

Źródło ciepła powinno posiadać zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyżej:

 • 95ºC dla rur PE-RT/Al/PE-HD,
 • 90ºC dla rur PE-RT i PE-Xc.

W każdym przypadku instalacja powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem.
 


Jak przeprowadzać próbę szczelności instalacji z rur tworzywowych?

Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 raza ciśnienia roboczego (ciśnienie nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (niezabetonowanych):

 •  wytworzyć trzykrotnie w odstępach, co 10 minut ciśnienie próbne,
 • po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w ciągu 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara,
 •  po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2 bara od wartości odczytanej po 30 minutach,
 • podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złączy.

 

Czy System KAN-therm Steel można zastosować w instalacji grzewczej zasilanej z kotła węglowego?

Nie, ponieważ jest to instalacja w układzie otwartym. Czy instalacja ogrzewania podłogowego jest rozwiązaniem oszczędnym?

Przebywanie ludzi w pomieszczeniach o temperaturze 18-19ºC, z instalacją ogrzewania podłogowego stwarza identyczny komfort cieplny jak w pomieszczeniach o temperaturze 20ºC z instalacją ogrzewania grzejnikowego. Wykorzystanie tego zjawiska pozwala na faktyczne obniżenie temperatury o 1-2ºC w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, w stosunku do pomieszczeń ogrzewanych tradycyjnie, co daje znaczne korzyści w postaci 10-12% oszczędności energii.Czy ogrzewanie podłogowe to dobre rozwiązanie dla osób chorujących na alergie?

Większość ciepła w ogrzewaniu podłogowym jest przekazywana na drodze promieniowania, dlatego nie ma zjawiska unoszenia się kurzu (podobnie jak promienie słoneczne, które grzeją nie wywołując zawirowań powietrza). Z tego powodu instalacja ogrzewania podłogowego świetnie nadaje się dla osób z alergią i cierpiących na choroby górnych dróg oddechowych, a także jest zalecana dla osób z chorobami serca i krążenia.Czy mogę zastosować System KAN-therm Steel do budowy instalacji grzewczej o temperaturze roboczej T=130ºC?

Tak pod warunkiem zastosowania O-Ringów Viton.Czy System KAN-therm Inox może zostać użyty do budowy instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej?

Tak, System KAN-therm Inox jest odpowiednim systemem do budowy instalacji wody użytkowej.


Ogrzewanie podłogowe


Dlaczego warto zastosować instalację ogrzewania podłogowego?

Zastosowanie instalacji ogrzewania podłogowego niesie za sobą wiele korzyści.
Przede wszystkim pozwala na uzyskanie optymalnego dla człowieka rozkładu temperatury w pomieszczeniu. Ciepło jest odczuwane w najbardziej komfortowy dla nas sposób, a więc „od stóp do głowy”. Odczuwanie ciepła jest dla nas najbardziej istotne w tych strefach pomieszczeń, w których najczęściej przebywamy, czyli do wysokości 1,8m. 
Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja ogrzewania podłogowego może przynieść nam wymierne korzyści finansowe w postaci oszczędności energii od 10 do 12%.
W odróżnieniu od ogrzewania konwekcyjnego, pomieszczenia ogrzewane są na drodze promieniowania, co eliminuje zjawiska unoszenia się kurzu. 
Zastosowanie instalacji ogrzewania podłogowego pozwala też na swobodną aranżację pomieszczeń, ponieważ możemy w dużej mierze zrezygnować z konieczności instalowania tradycyjnych źródeł ciepła typu grzejniki. Instalacja ogrzewania podłogowego jest też przystosowana do współpracy z nowoczesnymi i oszczędnymi źródłami ciepła: pompami ciepła, kotłami kondensacyjnymi, kolektorami słonecznymi, które pracują w parametrach niskotemperaturowych.Jaki jest koszt wykonania instalacji ogrzewania podłogowego?

Koszt wykonania instalacji ogrzewania podłogowego jest zależny od wielu czynników: powierzchni ogrzewanych pomieszczeń, stopnia izolacji budynku, wymaganej wydajności cieplnej instalacji, a także od zastosowanego osprzętu instalacyjnego oraz automatyki sterującej pracą całej instalacji. Do szybkiego doboru i kalkulacji kosztów instalacji ogrzewania podłogowego służy prosty, internetowy kalkulator KANQuick Floor dostępny bezpłatnie na stronie www.kan.com.pl. Czy instalacja ogrzewania podłogowego sprawdza się w każdym pomieszczeniu?

Instalacja ogrzewania podłogowego doskonale sprawdza się w pomieszczeniach takich jak: salon, łazienka czy kuchnia. Pętle grzewcze można zastosować także na zewnątrz budynku, prowadząc je np. pod schodami, tarasami, albo podjazdami do garaży, dzięki czemu powierzchnie te pozostaną w zimie nie oblodzone. W przypadku sypialni warto uwzględnić fakt, że większość osób lepiej czuje się podczas snu w obniżonych temperaturach. Dlatego zalecanym rozwiązaniem jest jednoczesne stosowanie ogrzewania podłogowego i dodatkowego grzejnika w celu szybkiego obniżenia temperatury wewnątrz pomieszczenia.Czy mogę wykonać instalacje ogrzewania podłogowego w już istniejącym domu?

Ułożenie instalacji ogrzewania podłogowego w już istniejącym obiekcie jest możliwe. W zależności od sytuacji i konstrukcji stropu można stosować, tzw. „suchą” zabudowę instalacji ogrzewania podłogowego w systemie TBS. Podstawowymi elementami Systemu KAN-therm TBS są specjalne panele styropianowe i metalowe lamele wciskane w styropian, w których prowadzi się rury wielowarstwowe.Co to znaczy, że ogrzewanie podłogowe jest instalacją niskotemperaturową?

Ogrzewanie podłogowe może być zasilane czynnikiem grzewczym o temperaturze maksymalnej wynoszącej 55oC. Przy jednoczesnym zastosowaniu ogrzewania podłogowego i grzejnikowego konieczne jest obniżenie temperatury czynnika grzewczego (np. z 70oC do 50oC). Jeżeli ogrzewanie podłogowe planowane jest na kilku kondygnacjach lub będzie stanowiło podstawowe źródło ciepła w budynku, należy zastosować układ centralnego zmieszania typu KANBlock i wyprowadzić z kotłowni oddzielny niskotemperaturowy obieg. Jeżeli ogrzewanie podłogowe jest planowane w obrębie jednej kondygnacji, to należy zastosować układ miejscowego zmieszania, czyli rozdzielacz z układem mieszającym serii 73A (z zaworami regulacyjnymi) lub 77A (z przepływomierzami).Czy można stosować parkiet i mozaikę do ogrzewania podłogowego?

Parkiety lub mozaiki znacznie ograniczają wydajność cieplną ogrzewania podłogowego. Parkiet lub mozaika powinny posiadać odpowiedni poziom wilgotności, rzędu 7-8% i świadectwa dopuszczające stosowanie powyższych materiałów do ogrzewania podłogowego. Opór cieplny warstw nad rurą nie powinien przekraczać 0,15 W/m2K, przy uwzględnieniu tej wartości teoretycznie można stosować również parkiety jako wykładziny podłogowe, jednak wszystkie materiały muszą mieć dopuszczenia producentów do tego rodzaju zastosowań.Czy dopuszczalne jest zalewanie podłogówki, jeśli rury nie będą pod zalecanym ciśnieniem
3 bar?


Nie jest dopuszczalne zalewanie instalacji ogrzewania podłogowego, jeżeli rury nie będą napełnione czynnikiem pod ciśnieniem 3 bar. Należy trzymać się wytycznych zawartych w „Poradniku Projektanta i Wykonawcy”, mimo, że instalacja ogrzewania podłogowego zalana nie pod ciśnieniem, może pracować poprawnie.Do czego służy program Quick Floor?

Quick Floor jest to internetowy program do szybkiego doboru i wyceny instalacji ogrzewania podłogowego. Quick Floor jest dostępny w dwóch wersjach:

 • Basic (wersja podstawowa),
 • Extended (wersja rozszerzona).