KAN-therm: Prestiżowy certyfikat WRAS dla Press LBP
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Prestiżowy certyfikat WRAS dla Press LBP

 

Prestiżowy certyfikat WRAS dla Press LBPZ przyjemnością informujemy, że SYSTEM KAN-therm Press LBP, wykorzystujący zarówno mosiężne jak i tworzywowe złączki zaciskowe PPSU do stosowania z rurami KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT: 16–63 mm otrzymał prestiżowy certyfikat WRAS.

Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) jest znakiem zgodności, który dowodzi, że dany produkt jest zgodny z wysokimi standardami określonymi w Water Supply (Water Fittings) Regulations w Anglii i Walii oraz równoważnymi regulacjami wodnymi w Szkocji i Irlandii Północnej, które zostały wprowadzone w życie w 1999 roku. Przepisy te określają wymogi prawne dotyczące projektowania, montażu, eksploatacji i konserwacji instalacji wodociągowych, armatury wodnej i urządzeń wykorzystujących wodę, a tym samym odgrywają istotną rolę w ochronie zdrowia publicznego, zabezpieczeniu dostaw wody i promowaniu efektywnego wykorzystania wody w obiektach odbiorców w całej Wielkiej Brytanii.

Prestiżowy certyfikat WRAS dla Press LBPW imieniu brytyjskich dostawców usług wodociągowych powołano specjalną jednostkę akredytującą w celu promowania i ułatwiania przestrzegania tych przepisów — Water Regulations Advisory Scheme (WRAS). Chociaż jednostka WRAS została powołana dopiero w 2008 r., dostawcy usług wodociągowych współpracują od ponad 100 lat, aby pomagać osobom fizycznym i organizacjom w przestrzeganiu regulaminów i przepisów dotyczących armatury wodnej.

Zasady WRAS mają zastosowanie do każdej armatury wodnej, która po zainstalowaniu będzie transportować wodę z publicznej sieci wodociągowej. Przyczyniają się one do ochrony zdrowia publicznego poprzez zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu, marnotrawstwu, niewłaściwemu zużyciu lub niewłaściwym pomiarom wody oraz — co najważniejsze — zanieczyszczeniu wody pitnej. Dlatego też certyfikat WRAS jest wydawany dopiero po przeprowadzeniu przez niezależne laboratoria i dostawców usług wodociągowych szeroko zakrojonych, rygorystycznych badań mechanicznych i jakości wody. Ponadto każdy produkt wymaga powtórnego potwierdzenia co pięć lat, co zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości.

Produkt wykonany z niewłaściwych materiałów może zanieczyścić wodę rozpuszczając metale lub pobudzając rozwój bakterii, które mogą być przyczyną nieprzyjemnego smaku, zapachu lub źródłem zagrożenia dla zdrowia. Zakup elementów zatwierdzonych przez WRAS gwarantuje, że usługa wykonywana dla klientów jest zawsze zgodna z odpowiednimi przepisami i regulacjami prawnymi.

Prestiżowy certyfikat WRAS dla Press LBP