KAN-therm: DVGW: Jakość potwierdzona certyfikatami
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

DVGW: Jakość potwierdzona certyfikatami

 

DVGW: Jakość potwierdzona certyfikatami

Przez niemal 30 lat stoimy na straży wysokiej jakości i standardów produkcji. Nasze produkty są nie tylko ściśle nadzorowane poprzez profesjonalne laboratorium KAN, ale również testowane przez laboratoria zewnętrzne. Dzięki takiej procedurze, mamy pewność, że dostarczamy produkt na wysokim poziomie. Pozwoliło to też na zdobycie certyfikatów jakości DVGW na nasze Systemy: KAN-therm Push, Press, PP Green i Inox. Co to oznacza?

Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Gazu i Wody (The Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches - DVGW) jest niezależną i bezstronną branżową instytucją certyfikacyjną z siedzibą w Bonn, która działa od 1859 roku. Jej celem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości dostaw gazu ziemnego i wody pitnej. Przepisy techniczne, które zostały opracowane przez DVGW, pomagają kształtować przyszłość niemieckiego i europejskiego przemysłu energetycznego oraz wodociągowego. W dziedzinie testowania produktów, DVGW posiada zaplecze badawcze dla materiałów, komponentów oraz produktów związanych z gazem i wodą. Ponadto współpracuje z ponad 40 uznanymi przez DVGW laboratoriami badawczymi w dziedzinie technologii gazowej, elektrotechniki, budowy maszyn, badań materiałowych, tworzyw sztucznych, wody pitnej i higieny. Nie bez powodu produkty z certyfikatem DVGW cieszą się zaufaniem i uznaniem w całej Europie i poza nią.

Dlatego jesteśmy dumni, że jakość Systemów KAN-therm została potwierdzona certyfikatem DVGW. Co ważne, dotyczy to nie tylko pojedynczych elementów, ale całych naszych systemów: SYSTEM KAN-therm Push, Press, PP Green i Inox. Znak jakości DVGW potwierdza, że Systemy KAN-therm posiadają cechy jakościowe wykraczające poza minimalne wymagania bezpieczeństwa. Oznacza również, że są zgodne z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi we wszystkich państwach członkowskich UE. Proces certyfikacyjny nie kończy się jednak na uzyskanie certyfikatu DVGW. Systemy KAN-therm nadal poddawane są regularnym, cyklicznym audytom jakości, które każdorazowo potwierdzają, że dostarczamy sprawdzoną jakością.

 

Przeczytaj więcej o Systemie KAN-therm Push:

DVGW: Jakość potwierdzona certyfikatami

Przeczytaj więcej o Systemie KAN-therm Press:

DVGW: Jakość potwierdzona certyfikatami

Przeczytaj więcej o Systemie KAN-therm Inox:

DVGW: Jakość potwierdzona certyfikatami