KAN-therm: Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm

 
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm
 
System KAN-therm Copper and Copper GAS to dwa nowe rozwiązania techniczne wprowadzone do oferty Systemu KAN-therm. Po Systemie KAN-therm Steel i Inox, są to kolejne metalowe systemy, a dokładniej — systemy miedziane z kształtkami łączonymi przez prasowanie promieniowe. W zależności od przeznaczenia, są one dostępne w dwóch różnych zakresach średnic. System KAN-therm Copper, powszechnie stosowany w instalacjach grzewczych i chłodniczych, wody użytkowej, sprężonego powietrza, solarnych i oleju opałowego, jest dostępny w zakresie średnic 12–108 mm. 

System KAN-therm Copper GAS, który — jak sama nazwa wskazuje — jest zalecany wyłącznie do wewnętrznych instalacji gazowych, jest dostępny w zakresie średnic 15–54 mm. W obu przypadkach, tj. w systemie KAN-therm Copper i Copper GAS, kształtki wykonane są z wysokiej jakości odtlenionej miedzi (kształtki bez gwintu), jak również z brązu lub mosiądzu (kształtki z gwintem).

 
 
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm

Różnica pomiędzy kształtkami w systemie Copper i Copper GAS polega na tym, że są one fabrycznie wyposażone w inną uszczelkę O-ring. Kształtki systemu KAN-therm Copper są fabrycznie wyposażone w uszczelki z EPDM (czarne), które umożliwiają ich stosowanie w instalacjach grzewczych lub chłodniczych oraz w instalacjach wody użytkowej o temperaturze pracy do 110oC (krótkotrwale do 135oC). W przypadku konieczności zastosowania systemu KAN-therm Copper w instalacji solarnej, ze względu na możliwość występowania wysokich temperatur i stosowania mieszanek glikolowych, zaleca się zastąpienie standardowej uszczelki  O-ringiem FPM (zielonym). Uszczelki O-ring FPM mogą pracować w wyższych temperaturach, do 200oC (krótkotrwale do 230oC), ale nie mogą być używane z czystą, gorącą wodą. Kształtki systemu Copper mogą pracować przy maksymalnym ciśnieniu do 16 bar dla średnic do 54 mm włącznie i przy ciśnieniu do 10 bar dla średnic 54–108 mm.
Ze względu na ich zastosowanie w wewnętrznych instalacjach gazowych, kształtki systemu Copper GAS są fabrycznie wyposażone w specjalne uszczelki NBR (żółte). Ten rodzaj uszczelnienia umożliwia pracę elementów przy ciśnieniu do 5 bar i temperaturze do 70
oC. Jest to niezbędne w celu zminimalizowania ewentualnego ryzyka zastosowania niewłaściwych elementów w instalacjach gazowych.

 
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm
EPDM (black) FPM (green) NBR (yellow)

 

Uszczelki w kształtkach systemu KAN-therm Copper, w pełnym zakresie średnic, tj. od 12 mm do 108 mm, wyposażone są w funkcję LBP (Leak Before Press). Daje to dodatkową wygodę i bezpieczeństwo pracy na placu budowy.
 
 
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm

1. Wskazanie połączeń, które nie zostały zaciśnięte — LBP (Leak Before Press)

2. Funkcja LBP (Leak Before Press) jest realizowana poprzez owalizację króćca. Kontakt rury z uszczelką O-ring i czopem kształtki
 

Ze względu na specyficzne zastosowanie kształtki Systemu KAN-therm Copper Gas nie posiadają funkcji LBP.
 
Jeśli instalator zapomni o zaprasowaniu przyłącza podczas napełniania instalacji wodą lub innym medium, przyłącze wyraźnie przecieka, co wskazuje na brak szczelności, a tym samym konieczność „zaprasowania” połączenia. Funkcja LBP (Leak Before Press) w całym zakresie średnic jest realizowana poprzez specjalną konstrukcję okucia, czyli tzw. owalność korpusu, w którym osadzona jest uszczelka. W rezultacie nie występuje 100% kontakt pomiędzy rurą a kształtką, dopóki instalator nie wykona zaprasowania. 

Do kompletnego montażu kształtek systemu KAN-therm Copper można stosować standardowe rury miedziane zgodne z normą EN 1057. Mogą to być miękkie rury miedziane R220, średnio-twarde rury R250 lub twarde rury R290. Wartości R220, R250 i R290 odnoszą się do wytrzymałości na rozciąganie określonej w N/mm². Im wyższa jest ta wartość, tym twardszy jest materiał rury.
W przypadku kształtek systemu KAN-therm Copper GAS, ze względu na zastosowanie rozwiązania w instalacjach gazowych, zaleca się stosowanie rur miedzianych zgodnych z normą EN 1057, średnio-twardych R250 lub twardych R290. Taka konfiguracja kształtek i rur gwarantuje pełne bezpieczeństwo i długotrwałą, bezawaryjną pracę układu wykonanego z elementów systemu Copper i Copper GAS. 

 

Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm

 

W celu połączenia rury z kształtkami systemu KAN-therm Copper i Copper GAS należy użyć specjalnych narzędzi do przeprowadzenia procesu zaciskania promieniowego, potocznie nazywanego połączeniem na „zaprasowanie”. Konstrukcja obu typów kształtek wymaga zastosowania szczęk zaciskowych o profilu  "M", który jest najbardziej popularny na rynku instalacyjnym. System KAN-therm Copper oferuje kompletny program zaciskarek i szczęk dwóch najpopularniejszych producentów: Novopress i REMS. Wszystkie narzędzia są dostępne w ofercie obu rozwiązań, a w materiałach technicznych KAN-therm można znaleźć szczegółowe zalecenia dotyczące ich wykonania.

 

Łączenie kształtek systemu KAN-therm Copper i Copper GAS to bardzo prosty i szybki proces. Polega ona na przycięciu rury na żądaną długość, usunięciu z niej zadziorów mogących uszkodzić uszczelkę, sprawdzeniu obecności uszczelki w kształtce, wprowadzeniu rury do kształtki na wybraną głębokość, a następnie założeniu szczęki i wykonaniu połączenia zaciskowego za pomocą elektrycznej zaciskarki. Cały proces jest bardzo szybki i łatwy do przeprowadzenia, nawet przez osoby, które nie posiadają odpowiednich licencji czy kwalifikacji.      
 
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm

 

Potrzeba skrócenia procesu inwestycyjnego, w tym montażu systemów rurowych, wymusza na instalatorach stosowanie szybkich, niezawodnych i trwałych metod montażu rur i kształtek. System KAN-therm Copper i KAN-therm Copper GAS oferują takie możliwości. Zastępują one tradycyjne techniki lutowania szybką, wygodną i bezpieczną technologią „press”. Szeroki zakres dostępnych średnic (do 108 mm), funkcja LBP (Leak Before Press), brak zagrożenia pożarowego podczas montażu, wysoka odporność na korozję oraz estetyka instalacji sprawiają, że systemy te są jednym z najbardziej popularnych rozwiązań instalacyjnych na rynku.

Czytaj więcej:
 
 
 
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm
Miedź prasowana w ofercie Systemu KAN-therm