KAN-therm: Najnowsza wersja KAN OZC 6.6 Pro już dostępna!Najnowsza wersja KAN OZC 6.6 Pro już dostępna!

KAN OZC 6.6 Pro to nowa wersja programu dostosowana do zmian w metodyce sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku (Dz. U. z dnia 27 lutego 2015 r. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) (metoda obliczeniowa).

KAN OZC 6.6 Pro pozwala na graficzne tworzenie modelu budynku. Do programu można wczytać podkłady budowlane, następnie na nich narysować ściany, dachy, stropy itp., po czym wstawić w nie okna i drzwi. Rysowany model wyświetla się w trójwymiarowym oknie. Praca w najnowszej wersji programu jest szybka i prosta.

  1. Zasadnicze zmiany to: Nowa metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (metoda obliczeniowa).

http://pl.sankom.net/upload/programy/ozc66/metodyka2015.png

  1. Nowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej.
  2. Możliwość łatwego przełączenia pomiędzy trzema metodologiami: aktualnie obowiązującej z roku 2015 oraz poprzednimi z roku 2008 i 2014.
  3. Wyposażenie programu w moduł wspomagający wstępne wypełnianie formularza Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, który umożliwia automatyczne uzupełnienie dużej ilości danych.

Program współpracuje z wersją Centralnego rejestru z maja 2015. W przypadku zmian w Centralnym rejestrze autorzy będą starali się dostosowywać program do zaistniałych zmian, o ile będzie to technicznie możliwe. Jeśli jednak zmiany w Centralnym rejestrze uniemożliwią automatyczne przenoszenie danych, funkcja ta nie będzie działać.

  1. Możliwość wyświetlenia interaktywnego raportu odwzorowującego formularz Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Zawiera on dane wymagane przez formularz Rejestru zestawione w taki sposób, by uprościć ręczne przekopiowanie większości parametrów w przypadku zmian w formularzu uniemożliwiających działanie modułu automatycznego.
  2. Katalog wymagań oświetleniowych na podstawie normy PN-EN 12464-1: 2012.
  3. Katalog źródeł oświetlenia.
  4. Możliwość szczegółowego obliczenia mocy jednostkowej oświetlenia na podstawie wymagań oświetleniowych i podziału na strefy oświetlenia w pomieszczeniu.

 

KLIKNIJ i ZOBACZ PORÓWNANIE WSZYSTKICH WERSJI KAN OZC

 

Najnowsza wersja KAN OZC 6.6 Pro już dostępna!

 

 

 

 

 

KUP TERAZ NOWE PEŁNE WYDANIE

LUB AKTUALIZACJĘ DO KAN OZC 6.6!