KAN-therm: Mosiężna wersja Press LBP


 

Mosiężna wersja Press LBP

Mosiężna wersja Press LBP

Istotnych zmian w ofercie doczekał się także jeden z najbardziej popularnych wśród instalatorów systemów rurowych, KAN-therm Press LBP. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych stałych jak i nowych klientów, system rozbudowaliśmy o dodatkowe elementy wykonane z mosiądzu. Poza mosiężnymi kształtkami dostępnymi w obecnej ofercie, metalowego wykonania doczekały się najbardziej typowe kształtki  takiej jak łączniki równoprzelotowe i redukcyjne, trójniki równoprzelotowe i redukcyjne oraz kolana. Zmiana dotyczy najbardziej popularnych średnic tj. 16-25 mm.
 
Na dodatkową uwagę zasługuje fakt iż wszystkie kształtki mosiężne dostępne w ofercie Systemu KAN-therm Press LBP spełniają wymagania 4MS Common Approach*.
 
* Kształtki wykonane ze stopu miedzi spełniającego wymagania 4MS Common Approach, obowiązujące w większości krajów europejskich i mające na celu wyeliminowanie metali ciężkich z wody pitnej.
 
Dla przypomnienia, wszystkie kształtki KAN wykorzystujące połączenia typu „Press” wyposażone są w unikalną konstrukcję Press LBP dzięki której wyeliminowane zostały najbardziej powszechne błędy montażowe oraz usprawniony został sam proces łączenia.
 

Nowy Press LBP 4MS


 

Mosiężna wersja Press LBP

Podejścia do baterii typu „U” w instalacjach cyrkulacji cwu

W ofercie Systemu KAN-therm Press LBP dostępna już jest dość specyficzna kształtka, wykorzystywana głównie w instalacjach wody użytkowej, a mianowicie podejście do baterii typu „U”. Element dostępny jest w dwóch najbardziej typowych średnicach tj. 16xG1/2”x16 oraz 20xG1/2”x20. Taka konstrukcja kształtki jest odpowiedzią na zmieniające się przepisy w zakresie konieczności cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakazuje zapewnienie stałego obiegu ciepłej wody użytkowej dla wszystkich odcinków przewodów o objętości powyżej 3 dm3.
Mosiężna wersja Press LBP
Wymusza to stosowanie odpowiednio małych średnic instalacyjnych lub zastosowanie dodatkowych rozwiązań technicznych mających na celu cyrkulowanie ciepłej wody użytkowej. Z kolei na rynku niemieckim nakazane jest cyrkulowanie nie tylko ciepłej, ale również zimnej (DIN 1988-600:2010-12) wody użytkowej minimum 3 razy tygodniowo w gałęziach o długości ≥ 10 x DN. Powyższe wymusza stosowanie odpowiednio małych średnic instalacyjnych celem spełnienia wymogów, bądź prowadzenie instalacji w układzie pierścieniowym, bez tzw. martwych punktów czyli potencjalnych miejsc rozwoju bakterii Lagionella. Taki układ instalacji, a co najważniejsze spełnienie warunku eliminacji martwych miejsc w instalacji wody użytkowej gwarantują jedynie nowe podejścia pod baterię typu „U”.
Mosiężna wersja Press LBP
Dodatkowym wyposażeniem kształtek typu „U”, bardzo istotnym pod kątem spełnienia wymogu ograniczenia akustyki instalacji, jest gumowa osłona akustyczna. Dzięki niej możliwe jest całkowite odizolowanie kształtki od innych elementów za pomocą elastycznego materiału który bardzo dobrze tłumi hałas oraz niweluje wszelkie drgania spowodowane pracą całej instalacji rurowej.  
 

Masz pytania?

Napisz na kan@kan-therm.com lub zadzwoń +48 85 74 99 208 | +48 85 74 56 639