KAN-therm: Premiera: System KAN-therm UltraLine
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Premiera: System KAN-therm UltraLine

Bezoringowe połączenia dla profesjonalistów.


Nieustanny rozwój, ciągłe dążenie do doskonałości oraz już 30-letnie doświadczenie firmy KAN w zakresie produkcji, montażu i eksploatacji rurowych systemów instalacyjnych zaowocowało wprowadzeniem do oferty kompletnie nowatorskiego rozwiązania technicznego.

Dowolność konfiguracji systemu, prosta, bezoringowa konstrukcja kształtek, minimalizacja ryzyka popełnienia błędów montażowych, wygoda montażu a także niezawodność, bezawaryjność i długowieczność to główne czynniki charakteryzujące nowe rozwiązanie techniczne z linii KAN-therm.

Ten nowatorski produkt dostępny jest na rynku instalacyjnym pod nazwą System KAN-therm UltraLine.

Idea KAN-therm UltraLine


Te nowe, kompletne rozwiązanie techniczne oparte jest na wieloletnich doświadczeniach i praktykach instalatorów oraz projektantów w zakresie wewnętrznych instalacji grzewczych i wody użytkowej.

To system który w jednej konstrukcji skupia w sobie najważniejsze zalety różnych rozwiązań technicznych dostępnych do tej pory na rynku instalacyjnym. Główną ideą przyświecającą tej konstrukcji jest możliwość swobodnego konfigurowania kompletnego rozwiązania.

UltraLine to system rur i kształtek które mogą być swobodnie dobierane w zależności od preferencji i potrzeb projektanta, instalatora lub inwestora. Jego innowacyjność polega na możliwości łączenia różnych konstrukcji rur tworzywowych przy wykorzystaniu tych samych kształtek. Ich bezoringowa konstrukcja oraz sposób łączenia wykorzystujący technikę nasuwanej tulei stanowią o wyjątkowej unikalności tego produktu.

Przy projektowaniu systemu duży nacisk położono także na sam wygląd elementów, ich kolorystykę i estetykę wykonania dostarczając tym samym klientowi produkt o najwyższej jakości.

System KAN-therm Ultraline

Dowolność konfiguracji i uniwersalność.


System KAN-therm Ultraline

System KAN-therm UltraLine to dwa rodzaje rur tworzywowych. Jednorodne, w konstrukcji których nie występują inne dodatkowe materiały lub elementy. Wśród nich dostępne są rury produkowane z polietylenu sieciowanego tj. PE-Xc i PE-Xa oraz rury produkowane z polietylenu odpornego na wysokie temperatury PE-RT. Wszystkie rury wyposażone są w osłonę antydyfuzyjną EVOH zabezpieczającą instalację przed przenikaniem tlenu do jej wnętrza. Rury jednorodne dostępne są w zakresie średnic 14-20 mm. Druga alternatywa to rury wielowarstwowe. W ich konstrukcji poza polietylenem zastosowano dodatkową warstwę aluminium dlatego opisywane są jako rury PE-RT/Al/PE-RT lub potocznie określane jako tzw. „alupexy”. W tym przypadku zabezpieczenie przed wnikaniem tlenu do rurociągu pełni warstwa szczelnie, laserowo zespawanego aluminium. Rury wielowarstwowe dostępne są w zakresie średnic 14-32 mm. Oba rodzaje rur możemy łączyć z wykorzystaniem kształtek KAN-therm UltraLine wykonanych z PPSU lub mosiądzu. Połączenie wykonujemy przy wykorzystaniu specjalnej tulei nasuwanej KAN-therm UltraLine wykonanej z tworzywa PVDF przy zastosowaniu techniki zaciskania osiowego, popularnie techniki nasuwanej tulei.

Wybierając konkretny rodzaj rur, oferowanych przez system, możemy uzyskać dwa różne, kompletne rozwiązania techniczne określane jako System KAN-therm UltraLine PE lub System KAN-therm UltraLine PEAL.

System KAN-therm UltraLine


System KAN-therm
UltraLine PE
System KAN-therm
UltraLine PEAL
Typ Rury Średnica [mm] Typ Rury Średnica [mm]
PE-X, PE-RT 14x2 PE-RT/Al/PE-RT 14x2
16x2,2 16×2,2
20×2,8 20×2,8
PE-RT/Al/PE-RT 25x2,5 25x2,5
32x3 32x3


Konstrukcja i rodzaj materiału rur Systemu KAN-therm UltraLine PE i AL gwarantują pełną odporność na wysoką temperaturę Tmax.= 95˚C i ciśnienie P=10 bar a tym samym dają pełną uniwersalność zastosowania obu rozwiązań. System KAN-therm UltraLine możemy z powodzeniem stosować zarówno w standardowych instalacjach grzewczych oraz wody użytkowej oraz bardziej zaawansowanych instalacjach technicznych i przemysłowych jak np. sprężone powietrze.

Dlaczego KAN-therm UltraLine PE?

System KAN-therm UltraLine PE to wykorzystanie plastycznych właściwości rur wielowarstwowych (25x2,5; 32x3) przy układaniu głównych przewodów rozdzielczych oraz jednoczesne zastosowanie rur jednorodnych polietylenowych (14x2; 16x2,2; 20x2,8) dla rozprowadzeń lokalowych. Wszystko to w połączeniu z bezoringową konstrukcją kształtki i zastosowaniem techniki łączenia z nasuwaną tuleją.

System KAN-therm Ultraline

To rozwiązanie dla profesjonalistów ceniących sobie rury polietylenowe z funkcją pamięci kształtu oraz ich większą odporność na trwałe odkształcenia przekroju np. zagniecenia spowodowane chwilowym zadziałaniem dużego obciążenia na zewnętrzną powierzchnię rury. Rozwiązanie optymalne przy obsłudze budownictwa wielorodzinnego, użyteczności publicznej, przemysłowego i wszędzie tam gdzie jednocześnie pracuje wiele różnych ekip monterskich, zwiększając tym samym ryzyko przypadkowego uszkodzenia zamontowanego rurociągu.

Zdolność samokompensacji rurociągów wykonanych z jednorodnych rur polietylenowych dodatkowo zabezpiecza instalację przed skutkami jej termicznej pracy, gwarantując tym samym jej długą bezawaryjną eksploatację.

Plastyczne właściwości rur wielowarstwowych w średnicach 25 i 32 mm to zmniejszenie ilości niektórych kształtek niezbędnych do zmiany kierunku rurociągu np. kolan oraz zmniejszenie ilości elementów profilujących i kotwiących rurę dzięki braku zjawiska jej nadmiernego prężenia.

Dlaczego KAN-therm UltraLine PEAL?

System KAN-therm UltraLine PEAL w całym zakresie średnic 14-32 mm wykorzystuje właściwości rur wielowarstwowych i bezoringową konstrukcję kształtek przy zastosowaniu połączeń z wykorzystaniem techniki nasuwanej tulei.


System KAN-therm ULtraline

Dzięki tym cechom system doskonale sprawdza się w przypadku inwestycji sakralnych i zabytkowych gdzie często niemożliwe jest chowanie rur i kształtek w ścianach lub posadzkach. System predysponowany dla budownictwa jednorodzinnego, obiektów typu pensjonaty czy np. warsztaty samochodowe.

Brak zjawiska prężenia rur oraz możliwość ich dowolnego formowania to główne atuty podkreślane przez profesjonalistów wykorzystujących do tej pory tzw. systemy typu Press. System KAN-therm UltraLine PEAL to ukłon w ich stronę. Gwarantując dotychczasowy komfort pracy z wykorzystaniem rur wielowarstwowych, KAN-therm UltraLine PEAL dostarcza im dodatkowy jakże ważny argument, bezoringowego i niezwykle wytrzymałego połączenia.

Znacznie zredukowane zjawisko wydłużenia termicznego rur wielowarstwowych jest znacznym plusem w przypadku konieczności natynkowego prowadzenia instalacji. Dzięki stabilizującej funkcji warstwy aluminium, znacznie redukujemy zjawisko zwisania rurociągu pomiędzy miejscami jego mocowania, poprawiając tym samym jej estetykę. Mniejsza wydłużalność rurociągu to także mniej dodatkowych elementów niezbędnych do wykonania kompensacji instalacji.

System KAN-therm ULtraline

UltraLine to dobry wybór.

System KAN-therm UltraLine to także gama dodatkowych innowacji wprowadzonych do konstrukcji kształtek i tulei nasuwanych.


System KAN-therm ULtraline

Specjalnie zaprojektowane profilowanie króćców odpowiada za szczelne i mechaniczne połączenia rury z kształtką UltraLine. Po założeniu rury na króciec kształtki i dosunięciu tulei nasuwanej do jej kołnierza następuje „wprasowanie” rury pomiędzy specjalnie zaprojektowane garby. Dzięki temu uzyskiwana jest 100% szczelność połączenia bez konieczności stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Wprasowany pomiędzy garby króćca kształtki polietylen uzyskuje także wysoką odporność mechaniczną zabezpieczając tym samym połączenie przed skutkami pracy termicznej całej instalacji, rura zabezpieczona jest przed jej mechanicznym zsunięciem się z kształtki.

System KAN-therm ULtraline

Innowacyjny stoper znajdujący się na końcu króćca kształtki UltraLine zabezpiecza przed niekontrolowanym stykiem mosiężnej powierzchni kształtki z warstwą aluminium znajdującej się w konstrukcji rur wielowarstwowych. Dzięki takiemu zabezpieczeniu, wyeliminowane zostało potencjalne ryzyko wystąpienia korozji kontaktowej na styku mosiądz – aluminium.


System KAN-therm ULtraline

Połączenie techniki łączenia z nasuwaną tuleją, wykorzystującą proces kielichowania uciętej końcówki rury, ze specjalnym sfazowaniem króćca kształtki UltraLine minimalizuje zjawisko przewężenia średnicy w miejscu ich łączenia. Taka specyfika połączenia zapewnia znaczne zredukowanie miejscowych strat ciśnienia oraz ogranicza powstawanie zaburzeń przepływu medium.


System KAN-therm ULtraline

Symetryczna konstrukcja tulei nasuwanej to kolejny plus systemu UltraLine. Dzięki takiemu rozwiązaniu podniesiono komfort i bezpieczeństwo montażu. Instalator nie musi zastanawiać się i pilnować jak powinna być ustawiona tuleja przy wykonywaniu połączeń. Cecha ta eliminuje ryzyko pomyłek i podnosi komfort pracy z produktem szczególnie w trudnych warunkach budowlanych. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiał z którego wykonano tuleje nasuwane gwarantują bardzo wysoką odporność na mechaniczne uszkodzenia. Tę właściwość specjaliści z KAN szczególnie dokładnie sprawdzili i przetestowali w najtrudniejszych warunkach laboratoryjnych.


Montaż 270° to szczególnie przydatna cecha dla instalatorów. Wieloletnie doświadczenie w produkcji ale także i montażu systemów instalacyjnych było głównym powodem opracowania zupełnie nowej konstrukcji korpusu kształtek UltraLine. Ich specjalnie przemyślana forma umożliwia bardzo łatwą i wygodną pracę narzędziami nawet w najbardziej trudnodostępnych miejscach. Bardzo szeroki kąt podejścia widełkami narzędzia do kształtki to unikalna na rynku cecha Systemu KAN-therm UltraLine – montuj pod kątem nawet 270°!
System KAN-therm ULtraline

Profesjonalne i wygodne narzędzia.


System KAN-therm ULtraline

Technika nasuwanej tulei wykorzystuje proces kielichowania uciętej końcówki rury. Dlatego niezbędnym elementem systemu są specjalne głowice rozpierające. W zależności od sposobu konfiguracji systemu mogą być wykorzystywane głowice rozpierające UltraLine PE (14-20 mm) oraz UltraLine PEAL (14-32 mm).

System KAN-therm UltraLine


System KAN-therm
UltraLine PE
System KAN-therm
UltraLine PEAL
Typ Rury Średnica [mm] Głowica rozpierająca Typ Rury Średnica [mm] Głowica rozpierająca
PE-X, PE-RT 14x2 UltraLine PE 14 PE-RT/Al/PE-RT 14x2 UltraLine PEAL 14
16x2,2 UltraLine PE 16 16×2,2 UltraLine PEAL 16
20×2,8 UltraLine PE 20 20×2,8 UltraLine PEAL 20
PE-RT/Al/PE-RT 25x2,5 UltraLine PEAL 25 25x2,5 UltraLine PEAL 25
32x3 UltraLine PEAL 32 32x3 UltraLine PEAL 32


Głowice rozpierające UltraLine współpracują z nowoczesnymi i lekkimi rozpierakami ręcznymi i elektrycznymi akumulatorowymi. Uzupełnieniem kompletu narzędzi są zaciskarki ręczne łańcuchowe lub elektryczne akumulatorowe, dzięki którym realizowany jest proces nasuwania tulei na korpus kształtki. Nowi klienci, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z produktami linii KAN-therm mogą liczyć na elastyczne podejście do kompletacji narzędzi. Większa część urządzeń i dodatkowego wyposażenia są dostępne jako pojedyncze elementy, dzięki temu to instalator we własnym zakresie decyduje o końcowym wyglądzie całego kompletu.

System KAN-therm Ultraline

Instalatorzy którzy już pracują na produktach marki KAN-therm będą mieli możliwość szybkiego i łatwego przezbrojenia dotychczasowych narzędzi np. prasek ręcznych lub hydraulicznych. Dzięki temu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wyposażeniem w narzędzia będą mogli rozpocząć pracę na nowym systemie KAN-therm UltraLine.

Już wkrótce oferta systemu KAN-therm UltraLine dostępna na stronie www.