KAN-therm: Nowe Centrum logistyczno–produkcyjne KANNowe Centrum logistyczno–produkcyjne KAN

Latem ruszyliśmy z budową nowego Centrum logistyczno – produkcyjnego KAN. Inwestycja powstaje na terenie białostockiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Budowa rozpoczęła się uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego oraz symbolicznego aktu erekcyjnego.

Jerzy Kaczan, prezes KAN, podkreślał, że wmurowanie kamienia węgielnego, choć ma wymiar symboliczny, stanowi wyjątkowy i szczególny moment, będzie miał bowiem istotny wpływ na dalszy rozwój całej grupy.

- Ten symboliczny kamień węgielny to zarazem kolejny kamień milowy w tworzonej – wspólnie z Wami i dzięki Wam – historii KAN. Historii, która liczy już dokładnie 25 lat.

Prezes podczas swojego wystąpienie sporo miejsca i uwagi poświęcił pracownikom spółki. - Dziękuję Wam za dotychczasową współpracę. Za wasze zaangażowanie i profesjonalną postawę. Bez was KAN nie byłoby w tym miejscu, w którym się znajduje. Maszyny, innowacje, technologie – to wszystko jest ważne w naszej codzienności i pozwoliło nam rozwinąć skrzydła. Ale byłoby to wprost niemożliwe bez ludzi. Bez Was. Jesteście najważniejsi w KAN. To Wy – zespół tej firmy – decydujecie o jej przyszłości i sukcesie. Dlatego bardzo Wam dziękuję – zwracał się do zebranych.

Jak podkreślał Jan Kaczan, wiceprezes KAN, zachodzące wyjątkowo dynamicznie zmiany w obrębie firmy oraz jej systematyczny wzrost, a także związane z tym nowe wyzwania rynku, wymagają odpowiedniego działania. Jego elementem jest właśnie Centrum logistyczno-produkcyjne, które usprawni sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, obsługę realizowanych zamówień, pozwoli też uczynić kolejny, ważny krok w stronę wzmacniania pozycji KAN na rynku.

Po przemówieniach prezesa i wiceprezesa KAN nastąpiło odczytanie aktu erekcyjnego, który podpisany przez świadków tego wydarzenia, trafił wraz z aktualnymi wydaniami lokalnych gazet, informacją na temat firmy KAN i banknotem o nominale 50 złotych do specjalnej kapsuły czasu.

Co ciekawe, zamurowana w fundamencie obiektu kapsuła została wykonana z rury KAN-therm Inox fi 108. Wszyscy obecni mieli szansę osobiście nakładać beton kielnią murując tym samym akt erekcyjny. Całość zwieńczyła pamiątkowa fotografia i toast wzniesiony symboliczną lampką szampana.