KAN-therm: Szkoła KANSzkoła KAN

Szkoła KAN – z nami poznasz praktyczną stronę zawodu” to autorski program KAN, skierowany do uczniów ostatnich klas zawodowych szkół technicznych. W ten sposób już dzisiaj dbamy o swoje przyszłe kadry oraz pomagamy uczniom w świadomym wyborze i poznaniu ich przyszłego środowiska pracy. 

Od wielu lat i na różnych płaszczyznach aktywnie współpracujemy ze szkołami i uczelniami technicznymi.

Zdajemy sobie sprawę, że kształcenie kadry to lata pracy, a na rynku brakuje dobrych fachowców. Tworząc nowy program, połączymy wiedzę książkową z praktycznym pokazaniem jak to się przekłada na gotowy wyrób. Krok po kroku podręcznikowe wzory i formuły, nabiorą wymiaru wytworzenia realnego produktu.

Projekt „Szkoła KAN – z nami poznasz praktyczną stronę zawodu” to efekt wieloletniej współpracy naszej spółki z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. Program obejmie uczniów III i IV klasy o kierunku „technik-mechatronik”, kształcących przyszłych operatorów maszyn CNC.

Szkoła KAN

Nasza wieloletnia współpraca ze szkołą to między innymi wspólne wystawianie się w targach organizowanych pod hasłem „Forum Szkół”, gdzie przekazujemy uczniom informacje o firmie KAN, możliwości zatrudnienia i wymaganiach, jakie trzeba spełnić ubiegając się o pracę. Około 20 osób z tej szkoły, co roku odbywa na wydziałach produkcyjnych KAN praktyki zawodowe.

Wspólnie ze szkołą postanowiliśmy rozszerzyć zakres współpracy od nowego roku szkolnego. W ramach programu „Szkoła KAN” uczniowie dowiedzą się m.in. jakie wyroby wytwarza KAN, jak przebiega proces ich produkcji, poznają stanowiska pracy i maszyny, przy których być może kiedyś będą pracować.

- KAN to pracodawca przyjazny edukacji, a nowy wymiar współpracy z ZSZ Nr2 w B-stoku, to gwarancja jeszcze skuteczniejszego przygotowania uczniów do zawodu - mówi Nina Klebus dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku. Nowatorski Projekt znakomicie wpisuje się w nowy system kształcenia zawodowego. Wspólne zaangażowanie szkoły i pracodawców pozwoli zapewnić standard jakości kształcenia zawodowego i sukcesy absolwentów na rynku pracy. Nasi uczniowie i nauczyciele poznają najnowsze technologie w praktyce i wspólnie zaplanują realizację treści programowych, metod i form pracy. Ten projekt współpracy to właściwy krok w bardzo dobrym kierunku.

 

Program będzie przebiegał w czterech etapach i obejmował cały rok szkolny. Pierwszy to swoiste zwiedzanie produkcji KAN, prezentacja parku maszynowego i stanowisk, objętych kierunkiem nauczania. Kolejny etap będzie realizowany w szkole, podczas zajęć lekcyjnych - uczniowie poznają technologie produkcji, dowiedzą się także, jakie wymagania muszą spełnić, by skutecznie zabiegać o pracę - co jest ważne dla pracodawców poszukujących pracowników. Trzeci etap obejmie różnego rodzaju prezentacje, przygotowane przez przedstawicieli KAN w ramach konkretnych zaproponowanych przez szkołę tematów nauczania. Ostatni element programu to praktyki zawodowe, skierowane do uczniów zainteresowanych pracą w spółce – wstępne dwutygodniowe terminy to grudzień dla IV klasy oraz styczeń i luty – dla klasy III.

Najlepsi praktykanci mogą w przyszłości liczyć na pracę w naszej spółce. Cieszymy się, że szkoła wychodzi na przeciw oczekiwaniom rynku, bo przecież każdy uczeń szkoły, który będzie miał pracę – to sukces szkoły, jako placówki kształcącej dobrą, fachową kadrę.