KAN-therm: Większa ostrożność - ta sama wydajność
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Większa ostrożność - ta sama wydajność

OŚWIADCZENIE GRUPY KAN

Szanowni Państwo,

Obecna sytuacja w kraju i na Świecie związana z wirusem SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19) jest szczególna i dotyczy bezpośrednio naszego życia, miejsc pracy oraz funkcjonowania przedsiębiorstw. Grupa KAN stara się stosować do wszystkich zaleceń rządowych, jak i wskazówek WHO.

Uruchomiliśmy procesy i procedury wewnętrzne mające na celu redukcję zagrożeń i skutków dla naszych Klientów, Partnerów oraz Pracowników. Celem nadrzędnym, oprócz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy, a co za tym idzie realizacji Państwa zamówień zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na powagę zagrożenia dopasowaliśmy, adekwatnie do panującej sytuacji, formy kontaktu i komunikacji z rynkiem.

Od chwili obecnej jesteśmy osiągalni w formie kontaktu zdalnego - drogą telefoniczną, mailową jak również w ramach wideokonferencji – obecnie wykluczamy kontakty osobiste. Nasi Pracownicy handlu są do Państwa dyspozycji i jak dotychczas służą wsparciem oraz radą. W miarę możliwości również Pracownikom biurowym zapewniamy warunki do pracy zdalnej.

W naszej organizacji nie ma dotychczas podejrzeń zachorowania, jednakże cały czas monitorujemy sytuację, która zmienia się dynamicznie. Systematycznie reagujemy na nowe informacje i wdrażamy działania prewencyjne. W przypadku pojawienia się poważnych zagrożeń w realizacji Państwa zamówień będziemy natychmiast reagowali i informowali.

Wdzięczni za dotychczasową owocną współpracę, liczymy w tym trudnym dla wszystkich okresie na szybki dwustronny przepływ informacji i zrozumienie w przypadku utrudnień wynikających z czynników od nas niezależnych. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości oczywiście pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z życzeniami szybkiego unormowania sytuacji,

Zarząd Grupy KAN

Większa ostrożność - ta sama wydajność