KAN-therm: Nowe przepisy UE dot. sprawności energetycznejNowe przepisy UE dot. sprawności energetycznej

Szanowni Państwo,

W związku z wymogami Dyrektywy ErP * przypominamy, że od 1 sierpnia 2015 r.  wysokość współczynnika sprawności energetycznej pomp obiegowych (Energy Efficiency Index) obniży się do wartości EEI ≤ 0,23. Oznacza to, że od 1.08.2015 r. pompy wprowadzane do obrotu nie będą mogły zużywać więcej niż 23% energii elektrycznej wzorcowej pompy obiegowej stałoobrotowej (pompy pozbawionej możliwości zmiany prędkości obrotowej wirnika). Wszelkie pompy nie spełniające powyższego warunku nie będą mogły być wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i oznaczone znakiem CE.

KAN Sp. z o.o. - producent Systemu KAN-therm informuje, iż od dnia 1.08.2015 r. nie będzie dostarczał wyrobów wyposażonych w pompy trzybiegowe (grupy pompowe, rozdzielacze ze zintegrowanymi układami mieszającymi). W elementach tych pompy trzybiegowe zostaną zastąpione wysokiej jakości pompami elektronicznymi renomowanej europejskiej marki Wilo (pompy obiegowe o płynnie regulowanej prędkości obrotowej), spełniające wymagania dyrektywy ErP.

Zmiana ta, poza spełnieniem wymogów prawnych, zwiększy energooszczędność instalacji (poprzez obniżony nominalny pobór mocy, lepsze dopasowanie wysokości podnoszenia do warunków w instalacji) oraz ułatwi i przyspieszy montaż (nowej pompy nie trzeba dostrajać po montażu). Ponadto wysoka jakość i renomowana marka gwarantują bezawaryjne i komfortowe użytkowanie naszych rozwiązań.

* Dyrektywa ErP (Energy related Products) - Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o nr 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią