KAN-therm: Serwis narzędzi gwarancją sukcesu
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Serwis narzędzi gwarancją sukcesu

  W trosce o bezpieczeństwo użytkowników oraz poprawność wykonywanych prac montażowych przypominamy, iż jednym z warunków uzyskania, szczelnego połączenia jest stosowanie wyłącznie sprawnych narzędzi.
 
 Zaleca się wykonywanie przeglądów serwisowych minimum 1 raz w roku.
 
W przypadku narzędzi wyposażonych w system sygnalizacji konieczność wykonania przeglądu komunikowana jest w trybie automatycznym - szczegóły zawarte w odpowiednich instrukcjach.
 
Regularne przeglądy narzędzi umożliwiają bezpieczną, długoletnią i bezawaryjną eksploatację.
Należy podkreślić, że posługiwanie się niesprawnymi narzędziami zagraża zdrowiu i życiu użytkownika oraz może skutkować wykonaniem wadliwych (nieszczelnych) połączeń.
Wszelkie skutki stosowania niesprawnych narzędzi nie są objęte gwarancją lub innego rodzaju odpowiedzialnością KAN Sp. z o.o