Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.


FAQ

Dlaczego warto wybrać System KAN-therm?

Nasze produkty znajdują się pod stałą kontrolą jakości od sprawdzenie jakości surowców, poprzez poszczególne etapy wytwarzania po wprowadzenie gotowych produktów do obrotu. W naszym laboratorium cyklicznie badamy wytrzymałość i deklarowane cechy elementów. Jakość naszych produktów została doceniona zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym czego potwierdzeniem są liczne nagrody branżowe oraz udzielana dziesięcioletnia gwarancja.

 

Czy elementy Systemu KAN-therm posiadają niezbędne dopuszczenia do stosowania w budownictwie?

System KAN-therm posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia wymagane na polskim rynku, zarówno dopuszczające produkt do obrotu (deklaracje zgodności) jak i stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) czy do kontaktu z mediami przeznaczonymi do spożycia (atesty higieniczne). System KAN-therm uzyskał również liczne dopuszczenia zagranicznych jednostek certyfikujących, między innymi DVGW, KIWA, KOMO, SKZ.

 

Czy poszczególne elementy różnych systemów można ze sobą łączyć?

Tak, w skład poszczególnych systemów wchodzą kształtki umożliwiające wzajemne połączenia międzysystemowe. W przypadku braku satysfakcjonujących rozwiązań, polecamy stosowanie połączeń rozłącznych (gwintowanych).

 

Czy System KAN-therm można łączyć i innymi materiałami?

Tak, dopuszczalne jest łączenie elementów Systemu KAN-therm z innymi produktami. Zalecamy obserwować wytyczne zawarte przy opisach poszczególnych systemów jak i elementów pozasystemowych.

 

W jaki sposób kompensować wydłużenia termiczne instalacji?

Zaleca się wykonywanie kompensacji wydłużeń termicznych w sposób naturalny poprzez wprowadzenie załamań na trasie rurociągów. Wielkości niezbędnych ramion kompensacyjnych i sposób montażu i rozmieszczania podpór stałych podano w opisach technicznych poszczególnych systemów instalacyjnych.

W przypadku wątpliwości co do poprawności wykonania kompensacji termicznej prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi.

 

Jakimi programami można zaprojektować instalacje w Systemie KAN-therm?

KAN Sp. z o.o. dystrybuuje oprogramowania inżynierskie dwóch producentów - firmy Sankom oraz firmy Instalsoft.

Programy dostarczane przez firmę Sankom umożliwiają wykonanie obliczeń zapotrzebowania budynków i pomieszczeń na ciepło (KAN OZC), obliczeń hydraulicznych instalacji grzewczych i chłodniczych (KAN CO Graf) oraz obliczeń hydraulicznych instalacji wodociągowych (KAN H2O).

Programy dostarczane przez firmę Instalsoft dystrybuowane są w pakietach oprogramowania umożliwiającego obliczanie zapotrzebowania na ciepło oraz obliczeń hydraulicznych instalacji grzewczych i wodociągowych. W obu rodzajach oprogramowania możliwe jest obliczanie instalacji grzewczych płaszczyznowych.

 

Jak zabezpieczać instalację z rur tworzywowych?

Unikać bezpośredniego podgrzewanie przewodów przez źródło ciepła:

 • pomiędzy źródło ciepła a instalację z tworzywa sztucznego wstawić odcinek przewodu metalowego o długości 0,6 m dla temperatury obliczeniowej poniżej 60ºC,
 • pomiędzy źródło ciepła a instalację z tworzywa sztucznego wstawić odcinek przewodu metalowego o długości 1,5 m dla temperatury obliczeniowej 95ºC,
 • dopuszcza się pośrednie podłączenie przepływowych podgrzewaczy wody przy użyciu wężyków 
  elastycznych.


Źródło ciepła powinno posiadać zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyżej:

 • 95ºC dla rur PE-RT/Al/PE-HD,
 • 90ºC dla rur PE-RT i PE-Xc.

W każdym przypadku instalacja powinna być zabezpieczona przed zamarzaniem.


Jak przeprowadzać próbę szczelności instalacji z rur tworzywowych?

Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 raza ciśnienia roboczego (ciśnienie nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (niezabetonowanych):

 • wytworzyć trzykrotnie w odstępach, co 10 minut ciśnienie próbne,
 • po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w ciągu 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara,
 • po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2 bara od wartości odczytanej po 30 minutach,
 • podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz.


Czy System KAN-therm Steel można zastosować w instalacji grzewczej zasilanej z kotła węglowego?

Nie, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, instalacja taka musi zostać wykonana w układzie otwartym.


Czy mogę zastosować System KAN-therm Steel do budowy instalacji grzewczej o temperaturze roboczej  wyższej niż T=135ºC?

Tak pod warunkiem zastosowania O-Ringów Viton i napełnienia instalacji mieszaninami glikoli.


Czy System KAN-therm Inox może zostać użyty do budowy instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej?

Tak, System KAN-therm Inox jest odpowiednim systemem do budowy instalacji wody użytkowej.


Dlaczego warto zastosować instalację ogrzewania podłogowego?

Zastosowanie instalacji ogrzewania podłogowego niesie za sobą wiele korzyści.
Przede wszystkim pozwala na uzyskanie optymalnego dla człowieka rozkładu temperatury w pomieszczeniu. Ciepło jest odczuwane w najbardziej komfortowy dla nas sposób, a wiec „od stóp do głowy”. Odczuwanie ciepła jest dla nas najbardziej istotne w tych strefach pomieszczeń, w których najczęściej przebywamy, czyli do wysokości 1,8m.
Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja ogrzewania podłogowego może przynieść nam wymierne korzyści finansowe w postaci oszczędności energii od 10 do 12%.
W odróżnieniu od ogrzewania konwekcyjnego, pomieszczenia ogrzewane są na drodze promieniowania, co eliminuje zjawiska unoszenia się kurzu.
Zastosowanie instalacji ogrzewania podłogowego pozwala też na swobodną aranżację pomieszczeń, ponieważ możemy w dużej mierze zrezygnować z konieczności instalowania tradycyjnych ÂĽródeł ciepła typu grzejniki. Instalacja ogrzewania podłogowego jest też przystosowana do współpracy z nowoczesnymi i oszczędnymi źródłami ciepła: pompami ciepła, kotłami kondensacyjnymi, kolektorami słonecznymi, które pracują w parametrach niskotemperaturowych.

 

Czy instalacja ogrzewania podłogowego jest rozwiązaniem oszczędnym?

Przebywanie ludzi w pomieszczeniach o temperaturze 18-19ºC, z instalacją ogrzewania podłogowego stwarza identyczny komfort cieplny jak w pomieszczeniach o temperaturze 20ºC z instalacją ogrzewania grzejnikowego. Wykorzystanie tego zjawiska pozwala na faktyczne obniżenie temperatury o 1-2ºC w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym, w stosunku do pomieszczeń ogrzewanych tradycyjnie, co daje znaczne korzyści w postaci 10-12% oszczędności energii.


Jaki jest koszt wykonania instalacji ogrzewania podłogowego?

Koszt wykonania instalacji ogrzewania podłogowego jest zależny od wielu czynników: powierzchni ogrzewanych pomieszczeń, stopnia izolacji budynku, wymaganej wydajności cieplnej instalacji, a także od zastosowanego osprzętu instalacyjnego oraz automatyki sterującej pracą całej instalacji. Do szybkiego doboru i kalkulacji kosztów instalacji ogrzewania podłogowego służy prosty, internetowy kalkulator KAN Quick Floor dostępny bezpłatnie na stronie www.kan.com.pl.


Czy instalacja ogrzewania podłogowego sprawdza się w każdym pomieszczeniu?

Instalacja ogrzewania podłogowego doskonale sprawdza się w pomieszczeniach takich jak: salon, łazienka czy kuchnia. Pętle grzewcze można zastosować także na zewnątrz budynku, prowadząc je np. pod schodami, tarasami, albo podjazdami do garaży, dzięki czemu powierzchnie te pozostaną w zimie nie oblodzone. W przypadku sypialni warto uwzględnić fakt, że większość osób lepiej czuje się podczas snu w obniżonych temperaturach. Dlatego zalecanym rozwiązaniem jest jednoczesne stosowanie ogrzewania podłogowego i dodatkowego grzejnika w celu szybkiego obniżenia temperatury wewnątrz pomieszczenia.

 

Czy ogrzewanie podłogowe to dobre rozwiązanie dla osób chorujących na alergie?

Większość ciepła w ogrzewaniu podłogowym jest przekazywana na drodze promieniowania, dlatego nie ma zjawiska unoszenia się kurzu (podobnie jak promienie słoneczne, które grzeją nie wywołując zawirowań powietrza). Z tego powodu instalacja ogrzewania podłogowego świetnie nadaje się dla osób z alergią i cierpiących na choroby górnych dróg oddechowych, a także jest zalecana dla osób z chorobami serca i krążenia.


Czy mogę wykonać instalacje ogrzewania podłogowego w już istniejącym domu?

Ułożenie instalacji ogrzewania podłogowego w już istniejącym obiekcie jest możliwe. W zależności od sytuacji i konstrukcji stropu można stosować, tzw. „suchą” zabudowę instalacji ogrzewania podłogowego w systemie TBS. Podstawowymi elementami Systemu KAN-therm TBS są specjalne panele styropianowe i metalowe lamele wciskane w styropian, w których prowadzi się rury wielowarstwowe.


Co to znaczy, że ogrzewanie podłogowe jest instalacją niskotemperaturową?

Ogrzewanie podłogowe może być zasilane czynnikiem grzewczym o temperaturze maksymalnej wynoszącej 55ºC. Przy jednoczesnym zastosowaniu ogrzewania podłogowego i grzejnikowego konieczne jest obniżenie temperatury czynnika grzewczego (np. z 70ºC do 50ºC). Jeżeli ogrzewanie podłogowe planowane jest na kilku kondygnacjach lub będzie stanowiło podstawowe źródło ciepła w budynku, należy zastosować układ centralnego zmieszania typu KANBlock i wyprowadzić z kotłowni oddzielny niskotemperaturowy obieg. Jeżeli ogrzewanie podłogowe jest planowane w obrębie jednej kondygnacji, to należy zastosować układ miejscowego zmieszania, czyli rozdzielacz z układem mieszającym serii 73A (z zaworami regulacyjnymi) lub 77A (z przepływomierzami).


Czy można stosować parkiet i mozaikę do ogrzewania podłogowego?

Parkiety lub mozaiki znacznie ograniczają wydajność cieplną ogrzewania podło gowego. Parkiet lub mozaika powinny posiadać odpowiedni poziom wilgotności, rzędu 7-8% i świadectwa dopuszczające stosowanie powyższych materiałów do ogrzewania podłogowego. Opór cieplny warstw nad rurą nie powinien przekraczać 0,15 W/m2K, przy uwzględnieniu tej wartości teoretycznie można stosować również parkiety jako wykładziny podłogowe, jednak wszystkie materiały muszą mieć dopuszczenia producentów do tego rodzaju zastosowań.


Czy dopuszczalne jest zalewanie podłogówki, jeśli rury nie będą pod zalecanym ciśnieniem
3 bar?


Nie jest dopuszczalne zalewanie instalacji ogrzewania podłogowego, jeżeli rury nie będą napełnione czynnikiem pod ciśnieniem 3 bar. Należy trzymać się wytycznych zawartych w „Poradniku Projektanta i Wykonawcy”, mimo, że instalacja ogrzewania podłogowego zalana nie pod ciśnieniem, może pracować poprawnie.


Do czego służy program Quick Floor?

Quick Floor jest to internetowy program do szybkiego doboru i wyceny instalacji ogrzewania podłogowego. Quick Floor jest dostępny w dwóch wersjach:

 • Basic (wersja podstawowa),
 • Extended (wersja rozszerzona).

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy je zgłaszać przy pomocy formularza na stronie Zgłoś zapytanie.