KAN-therm: Budowa instalacji podgrzewania powierzchni zewnętrznejBudowa instalacji podgrzewania powierzchni zewnętrznej

Budowa instalacji podgrzewania powierzchni zewnętrznej

Budowa instalacji podgrzewania powierzchni zewnętrznej

  1. Źródło ciepła
  2. Kolektor KAN-therm
  3. Rury grzewcze KAN-therm
  4. Murawa naturalna
  5. Podkład wymienny
  6. Grunt rodzimy
  7. Listwa mocująca
  1. Drenaż

Budowa instalacji podgrzewania powierzchni zewnętrznej