KAN-therm: Instalacje technologiczne i przemysłowe
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Instalacje technologiczne i przemysłowe

Instalacje technologiczne i przemysłowe

Systemy rurowe KAN-therm przeznaczone są przede wszystkim dla typowych instalacji wodociągowych i grzewczych. Jednak ze względu na odporność i wysoką jakość materiałów rur i złączek, szeroki zakres średnic oraz niezawodność i szybkość technik połączeń, z powodzeniem mogą być też użyte w aplikacjach technologicznych, od chłodnictwa poczynając, poprzez instalacje sprężonego powietrza i na instalacjach przemysłowych kończąc.

W przeciwieństwie do standardowych zastosowań (parametry pracy takich instalacji określone są odpowiednimi normami), w instalacjach technologicznych mogą występować różnorodne, nietypowe warunki pracy. Ze względu na odmienność mediów, ich skład chemiczny, często skrajne temperatury i ciśnienia, każdy przypadek zastosowania rur i kształtek KAN-therm w takich aplikacjach wymaga indywidualnego rozpatrzenia.

Możliwości zastosowania systemów KAN-therm w instalacjach*
Nazwa systemu KAN-therm
Push Platinum
KAN-therm
Push
KAN-therm
Press
KAN-therm
PP
KAN-therm
Steel
KAN-therm
Inox
Zakres średni c [mm] 14-32 12-32 16-63 16-110 12-108 15-168,3
wody użytkowej Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe
grzewczych (4 i 5 klasa) Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe
pary wodnej Instalacje technologiczne i przemysłowe
ciepła technologicznego Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe
solarnych Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe
chłodniczych Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe
sprężonego powietrza Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe
gazów technicznych Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe
olejów technicznych Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe
przemysłowych Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe
balneologicznych Instalacje technologiczne i przemysłowe Instalacje technologiczne i przemysłowe

* Zestawienie ma charakter wyłącznie orientacyjny

Instalacje technologiczne i przemysłowe standardowy zakres zastosowań

Instalacje technologiczne i przemysłowe możliwe zastosowanie – sprawdź warunki!

W każdym nietypowym przypadku należy sprawdzić warunki stosowania elementów KAN-therm korzystając z materiałów techniczno-informacyjnych oraz opinii Działu Technicznego KAN. Dla sprecyzowania tych warunków i sprawnej oceny przydatności systemu pomocny jest formularz-zapytanie dotyczący odporności elementów systemu, uwzględniający podstawowe parametry pracy takiej instalacji. Na podstawie przesłanych danych można szybko i sprawnie uruchomić procedurę akceptacji przydatności systemu dla konkretnej instalacji. 

Instalacje technologiczne i przemysłowe