KAN-therm: Zastosowania
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Zastosowania

Pełna oferta do wszystkich zastosowań

Szeroki wachlarz wariantów nowych rozdzielaczy KAN-therm InoxFlow w 100% pokrywa obecne konstrukcje mosiężne i docelowo zastąpi je w ofercie KAN.

W celu ułatwienia identyfikacji serii rozdzielacza InoxFlow, a tym samym jego przeznaczenia i wyposażenia, wprowadzamy nowy literowy system ich oznaczania. Pierwsza litera określa zastosowanie, druga opisuje wyposażenie belki górnej, trzecia – belki dolnej, a ostatnia litera informuje nas o wyposażeniu dodatkowym.

Szeroka gama wariantów nowych rozdzielaczy KAN-therm InoxFlow obejmuje 100% obecnych konstrukcji mosiężnych i docelowo zastąpi je w ofercie KAN-therm. 

Zastosowania

R, czyli rozdzielacze do instalacji grzewczych grzejnikowych, ew. do instalacji wody użytkowej

Rozdzielacz KAN-therm InoxFlow serii RBB (fot. 1) to wersja bazowa, bez nypli, z otworem w górnej części belek i gwintem wewnętrznym ½” na zamocowanie np. odpowietrznika. Kolejna konstrukcja to seria RNN (fot. 2), wersja wyposażona w nyple G ¾” na poszczególnych obwodach, także z otworem w górnej części belek i gwintem wewnętrznym ½”. Trzeci wariant rozdzielacza KAN-therm InoxFlow to seria RVV (fot. 3) która wyposażona została w nyple G ¾” oraz zawory odcinające przepływ na każdym obwodzie. Dzięki tej konstrukcji możemy całkowicie odciąć przepływ przez dany obwód bez konieczności zatrzymywania całej instalacji.

 

Wszystkie rozdzielacze posiadają gwint wewnętrzny 1" umożliwiający podłączenie do głównej instalacji. 

Zastosowania
 
Fot. 1. Seria RBB: rozdzielacz z gwintami wewnętrznymi ½"
Fot. 2. Seria RNN: rozdzielacz z nyplami ¾"
Fot. 3. Seria RVV: rozdzielacz z nyplami ¾" i zaworami odcinającymi

U, czyli rozdzielacze do ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego (podłogowego, ściennego lub sufitowego)

Kompleksowa oferta KAN-therm InoxFlow obejmuje zarówno rozdzielacze pojedyncze jak i rozdzielacze ze zintegrowaną grupą pompowo-mieszającą. W zależności od wyposażenia oferujemy kilka wariantów. Poniżej szczegółowo opisujemy każdą z serii.

Rozdzielacze InoxFlow dla płaszczyznowych instalacji grzewczych lub chłodzących mogą pracować także w układach glikolowych, z mieszaninami antyzamarzającymi o stężeniu glikolu nawet do 50%. Zastosowanie bezawaryjnych przepływomierzy gwarantuje możliwość wykonania precyzyjnej regulacji przepływu przez poszczególne pętle.

 

Rozdzielacze InoxFlow bez grupy pompowo-mieszającej

Wśród rozdzielaczy InoxFlow bez grupy pompowo-mieszającej możemy znaleźć konstrukcje z zaworami regulacyjnymi oraz z przepływomierzami, a w każdej z tych konstrukcji dostępne są trzy modele.

 

V, czyli rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi

Seria UVN (fot.4) to wersja podstawowa, wyposażona tylko w zawory do regulacji hydraulicznej instalacji płaszczyznowej. Bardziej rozbudowana wersja tej konstrukcji to rozdzielacz serii UVS (fot.5) z zaworami regulacyjnymi oraz zaworami do siłowników. W serii UVST (fot.6) znajdziemy natomiast: zawory regulacyjne, zawory do siłowników oraz sekcję spustowo-odpowietrzającą i korki zamocowane z jednej strony belki rozdzielacza.

Rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi do wykonania zmiany nastawy zaworu wymagają zastosowania kluczy imbusowych. To doskonała opcja dla inwestycji użyteczności publicznej, gdzie istnieje konieczność maksymalnego zabezpieczenia instalacji przed ingerencją nieupoważnionych osób.

Wszystkie rozdzielacze są wyposażone w nyple G¾" na poszczególnych obwodach oraz gwinty wewnętrzne 1” umożliwiające podłączenie do głównej instalacji.Zastosowania

Fot. 4. Seria UVN: rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi
Fot. 5. Seria UVS: rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników
Fot. 6. Seria UVST: rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników oraz sekcją odpowietrzającą
 
 

F, czyli rozdzielacze z przepływomierzami

To najbardziej popularne konstrukcje stosowane na rynku instalacyjnym. Przepływomierze stosowane w rozdzielaczach InoxFlow posiadają możliwość precyzyjnej regulacji hydraulicznej (ustawienia wymaganego przepływu) w zakresie 0-2,5 l/min.

Standardowo na czas transportu belki rozdzielaczy wyposażone w przepływomierze są fabrycznie ustawiane rotametrami skierowanymi do dołu, co zabezpiecza je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Jednak, dzięki odpowiedniej konstrukcji belki, podczas montażu rozdzielacza KAN-therm InoxFlow w instalacji, nie ma potrzeby całkowitego odkręcenia jej od obejm. Wystarczy delikatnie poluzować śruby tworzywowego uchwytu, aby możliwe było przywrócenie poprawnego układu belki z przepływomierzami.

W ofercie proponujemy 3 modele: wersję podstawową serii UFN (fot.7) z samymi przepływomierzami, bardziej rozbudowaną serii UFS (fot.8) z przepływomierzami i zaworami do siłowników oraz wersję najbardziej wyposażoną serii UFST (fot.9) z przepływomierzami, zaworami do siłowników oraz sekcją spustowo-odpowietrzającą i korkami zamocowanymi z jednej strony belki rozdzielacza.

Wszystkie rozdzielacze posiadają gwint wewnętrzny 1" umożliwiający podłączenie do głównej instalacji.

Zastosowania
Fot.7. Seria UFN: rozdzielacz z przepływomierzami
Fot.8. Seria UFS: rozdzielacze z przepływomierzami i zaworami do siłowników
Fot.9. Seria UFST: rozdzielacze z przepływomierzami i zaworami do siłowników oraz sekcją odpowietrzającą

 

U..P, czyli rozdzielacze ze zintegrowanymi grupami pompowo-mieszającymi

Ten typ rozdzielaczy dwufunkcyjnych jest bardzo popularnym rozwiązaniem w przypadku wykonywania instalacji mieszanych tj. połączeniu tradycyjnej instalacji grzejnikowej z instalacją podłogową, ścienną lub sufitową (niskotemperaturową).

W tych konstrukcjach zastosowano podział na serię USVP (fot.10) z zaworami regulacyjnymi oraz serię USFP (fot.11) z przepływomierzami. W obu tych seriach w standardowym wyposażeniu dostępne są zawory do siłowników, grupa spustowo-odpowietrzająca zamocowana w przelocie belek rozdzielacza oraz sama grupa pompowo-mieszająca.

Zastosowania

Fot.10. Seria USVP: rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi i zaworami do siłowników oraz układem mieszającym z pompą elektroniczną

 

Fot.11. Seria USFP: rozdzielacz z przepływomierzami i zaworami do siłowników oraz układem mieszającym z pompą elektroniczną