KAN-therm: Ogrzewanie płaszczyznowe KAN-therm
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Ogrzewanie płaszczyznowe KAN-therm

Firma KAN, producent Systemu KAN-therm od wielu lat promuje nowoczesne i przyjazne dla użytkowników instalacje ogrzewania płaszczyznowego. Budowa instalacji ogrzewania płaszczyznowego w Systemie KAN-therm jest bardzo prosta. Duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych, bogaty asortyment osprzętu instalacyjnego (rozdzielaczy, szafek instalacyjnych i elementów automatyki), pozwala na precyzyjny dobór instalacji ogrzewania podłogowego w zależności od specyfiki danej inwestycji.
 

Do ogrzewań płaszczyznowych zaliczyć można:

  • ogrzewania wewnątrz budynków typu podłogowego, ściennego, sufitowego,
  • ogrzewania powierzchni stykających się z powietrzem zewnętrznym (płyty boisk i stadionów, ciągi komunikacyjne, podjazdy do garaży, zewnętrzne schody i tarasy).
     

Ogrzewanie płaszczyznowe wewnętrzne (wykonywane wewnątrz budynków), polega na bezpośrednim zalaniu rur w warstwie jastrychu (w konstrukcji przegród budowlanych – podłoga, ściana, strop) w wyniku czego otrzymujemy powierzchnię grzewczą tzw. grzejnik płaszczyznowy.

Ogrzewanie płaszczyznowe KAN-thermOgrzewanie płaszczyznowe KAN-therm

 

 

 

 

Ogrzewania płaszczyznowe wewnętrzne są bardzo rozpowszechnione i z powodzeniem stosowane w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym o wysokim standardzie, użyteczności publicznej oraz przemysłowym.

 

Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych (stykających się z powietrzem zewnętrznym) polega na przykryciu rur warstwą gruntu (np. warstwą piasku) a następnie ułożeniu warstwy docelowej którą stanowić może np. kostka brukowa, murawa boiska lub inny materiał w zależności od przeznaczenia powierzchni. Taka konstrukcja zapobiega nadmiernemu zaśnieżeniu i oblodzeniu powierzchni zewnętrznej w porach zimowych i zapewnia bezpieczeństwo jej użytkowania.

Ogrzewanie płaszczyznowe KAN-thermOgrzewanie płaszczyznowe KAN-therm

 

 

 

 

 

 

 

 


Także ogrzewania powierzchni zewnętrznych coraz częściej znajdują zastosowania w budownictwie jednorodzinnym (podjazdy do garaży, chodniki, zewnętrzne schody i tarasy) oraz użyteczności publicznej.
Standardem staje się również fakt stosowania tego typu instalacji w inwestycjach sportowych takich jak stadiony, do podgrzewania murawy boisk piłkarskich.