KAN-therm: Rury
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Rury

System KAN-therm Copper jest przystosowany do współpracy z rurami miedzianymi w zakresie średnic 12 – 108 mm. Rury muszą spełniać określone wymagania oraz posiadać odpowiednie właściwości:

  • Rury miedziane zgodne z EN 1057 R220/R250/R290
Rury miedziane dopuszczane do stosowania z Systemem KAN-therm Copper

Ø [mm] Grubość ścianki [mm]
0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 2,5
12 R250 R220
15 R250 R220
R250
R290
18 R250
R290
22 R250 R250
R290
R220
28 R250 R290 R250 R290
35 R290 R250
R290
R290
42 R290 R250
R290
R290
54 R290 R250
R290
R290
66,7 R250
R290
R290
76,1 R250
R290
R290
88,9 R290
108 R250
R290
R290


Wartości w tabeli odnoszą się do wytrzymałości na rozciąganie (220, 250 i 290 N/mm2). Rozróżnia się rury miękkie, średnio twarde i twarde ze stopów – kolejno R220, R250 i R290. Im wartość jest wyższa tym twardszy jest materiał, z którego wykonana jest rura.