KAN-therm: Technika połączeń
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Technika połączeń

Rury przed montażem muszą zostać poddane procesowi obróbki tzw. rowkowania. Może on zostać wykonany dwoma metodami:

 • poprzez wygniatanie – ściana rury jest ściskana pomiędzy rolkami (odkształcenie materiału)
 • poprzez wycinanie – ściana rury jest nacinana obwodowo (usunięcie materiału)


System KAN-therm Groove

Podstawowe etapy montażu łączników rowkowanych

Poniżej znajduje się lista czynności, które należy wykonać w celu przeprowadzenia instalacji łączników rowkowanych. Jeśli w przypadku niektórych modeli konieczne jest wykonanie czynności dodatkowych, można je znaleźć w części technicznej katalogu KAN-therm Groove.

System KAN-therm Groove

Sprawdź i przygotuj końce rur: W celu uzyskania optymalnej jakości uszczelnienia, zewnętrzna powłoka końców rury musi być wolna od wszelkich wgnieceń, występów, śladów walcowania i innych wad powierzchni, takich jak luźno przylegająca farba, kamień, pył, wióry, tłuszcz czy rdza.

System KAN-therm Groove

Sprawdź uszczelkę: Upewnij się,że dostarczona uszczelka jest odpowiednia do planowanego zastosowania. Kolor paska określa rodzaj uszczelki.

System KAN-therm Groove

Nasmaruj uszczelkę: W celu ułatwienia wsunięcia rury i zamontowania łączników bez efektu przyszczypnięcia, nałóż cienką warstwę smaru dostępnego w ofercie KAN‑therm Groove na wargi uszczelki i na zewnętrzną powłokę uszczelki. Można stosować inne odpowiednie smary, o ile nie posiadają właściwości mogących prowadzić do uszkodzenia uszczelki.

System KAN-therm Groove

Zamontuj uszczelkę: Zamontuj uszczelkę na jednym końcu rury, tak aby koniec rury był widoczny. Poza koniec rury nie powinna wystawać żadna część uszczelki.

System KAN-therm Groove

Podłącz drugą rurę: Przymierz i dopasuj dwa końce rur, które chcesz połączyć. Wsuń uszczelkę na końce i wyśrodkuj ją pomiędzy rowkami łączonych rur. Żadna część uszczelki nie powinna wchodzić w rowki rur.

System KAN-therm Groove

Zamontuj łącznik: Rozpocznij montaż z rozdzielonymi częściami zacisku.

System KAN-therm Groove

Skręć obie połowy zacisku: Zamontuj obie połowy zacisku naraz. Upewnij się, że kliny złącza zazębiają się w rowkach.

System KAN-therm Groove

Włóż śruby i nałóż nakrętki: włóż wszystkie śruby i ręcznie dokręć nakrętki. Upewnij się, że owalny łeb śruby jest zablokowany w otworze na śrubę w obudowie złącza.

System KAN-therm Groove

Dokręć nakrętki: Dokręć nakrętki naprzemiennie i z równą siłą, aż wypustki zacisku zetkną się ze sobą (styk metal‑metal). Dokręć nakrętki o jedną czwartą lub pół obrotu celem upewnienia się, że śruby i nakrętki przylegają ściśle do elementu mocowania. Użycie klucza dynamometrycznego nie jest wymagane.

System KAN-therm Groove

Dokręć nakrętki Śruby: i nakrętki należy zawsze dokręcać zgodnie z wymaganym momentem dokręcenia za pomocą klucza dynamometrycznego. Zwykle po dokręceniu śrub i nakrętek pomiędzy wypustkami zacisku będzie widać szczeliny. Szczeliny pomiędzy wypustkami powinny być jednakowe po obu stronach łącznika.

UWAGA! Nierówne dokręcenie śrub i nakrętek może spowodować przyszczypnięcie uszczelki, powodując natychmiastowy lub późniejszy wyciek. W przypadku użycia klucza dynamometrycznego nadmierne dokręcenie nakrętek może doprowadzić do uszkodzenia śruby lub złącza.

 • System KAN-therm
  Groove

  Data: 12/2018


  Nowość
  Pobierz