KAN-therm: Złączki
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Złączki

Kształtki i obejmy Systemu KAN-therm Groove znajdują zastosowanie w instalacjach HVAC oraz instalacjach przemysłowych i przeciwpożarowych. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości żeliwa sferoidalnego charakteryzują się wysoką wytrzymałością na temperaturę i ciśnienie pracy. W zależności od potrzeb danej inwestycji obejmy dostępne są w róznych konstrukcjach:

Obejmy sztywne standardowe i wysokowytrzymałe


System KAN-therm Groove

Obejmy elastyczne standardowe i wysokowytrzymałe


System KAN-therm Groove

Poza obejmami w ofercie Systemu KAN-therm Groove dostępne są wszelkiego rodzaju kształtki. Ich konstrukcja jest przystosowana do połączeń z wykorzystaniem obejm typu „Groove”.

Kolana, trójniki, łączniki


System KAN-therm Groove

Złącza siodłowe

System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove

Filtry i dyfuzory

System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove

Zawory i zasuwy

System KAN-therm Groove

W celu zapoznania się z kompletną ofertą prosimy o zapoznanie się z katalogiem Systemu KAN-therm Groove

Uszczelnienia

EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)

Mieszanka EPDM jest uznawana za najbardziej wodoodporny, dostępny obecnie elastomer. Odpowiednia jest do takich zastosowań jak zimna i ciepła woda do 110°C, ścieki, mieszanina wody z kwasem, woda dejonizowana oraz woda morska. Mieszanka EPDM nie nadaje się do stosowania z paliwami i olejami powstałymi na bazie ropy naftowej, rozpuszczalnikami węglowodorowymi i węglowodorami aromatycznymi.

System KAN-therm Groove

NBR, BUNA‑N i nitryl

Wszystkie reprezentują ten sam kopolimer butadienu i akrylonitrylu (ACN), który jest z natury odporny na płyny hydrauliczne, oleje smarowe, oleje przekładniowe i inne niepolarne związki oparte na ropie naftowej oraz wodę o temperaturze nieprzekraczającej 65°C. NBR wykazuje słabą odporność na gorącą wodę oraz parę.

System KAN-therm Groove

Rodzaje uszczelek

W zależności od typu i przeznaczenia instalacji w ofercie dostępne są różne rodzaje uszczelnień.

System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove
System KAN-therm Groove
Właściwy dobór uszczelek ma zasadnicze znaczenie dla optymalnego działania łączników rowkowanych, adapterów kołnierzowych i łączników siodełkowych. Należy zawsze używać uszczelek właściwych dla wybranego modelu łącznika.

Szczegółowe informacje odnośnie rodzaju uszczelek i ich zastosowań dostępne są w katalogu Systemu KAN-therm Groove.

  • System KAN-therm
    Groove

    Data: 12/2018


    Nowość
    Pobierz