KAN-therm: Rury
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Rury

System KAN-therm PP daje do wyboru sześć rodzajów rur, różniących się grubością ścianek, a także konstrukcją (rury zespolone):

Wszystkie rodzaje rur występują w sztangach o długości 4 m. Aby uzyskać więcej szczegółów technicznych, kliknij na odpowiedni typ rury.

Rury (i złączki) Systemu KAN-therm PP produkowane są z wysokiej jakości polipropylenu PP-R.

Ze względu na konstrukcję można wyróżnić dwa rodzaje rur: jednorodne (homogeniczne) oraz rury zespolone (Stabi Al oraz Glass), charakteryzujące się znacznie mniejszą wydłużalnością cieplną. Rury zespolone KAN-therm PP Stabi Al składają się z jednorodnej rury bazowej z polipropylenu PP-R otoczonej płaszczem z perforowanej taśmy aluminiowej pokrytej dodatkowo ochronną warstwą polipropylenu. Dla większego zespolenia warstwy aluminium z polipropylenem zastosowano obustronnie specjalne wiążące warstwy klejowe.

Rury KAN-therm PP Glass mają również konstrukcję wielowarstwową. Zbrojona włóknem szklanym warstwa środkowa (30% grubości ścianki rury) decyduje o wysokiej wytrzymałości rury i jej małej liniowej rozszerzalności cieplnej. 

Rury Rury
Konstrukcja rur zespolonych KAN-therm PP Stabi Al Budowa rur zespolonych KAN-therm PP Glass