KAN-therm: Technika łączeniaTechnika łączenia

Podstawową metodą łączenia rur PE-Xc i PE-RT w systemie KAN-therm Push jest technika zaciskowa z nasuwanym osiowo mosiężnym pierścieniem. Połączenia uzyskuje się poprzez wciśnięcie rozszerzonej końcówki rury na złączkę a następnie nasunięcie na połączenie mosiężnego pierścienia zaciskowego. Materiał rury jest wprasowywany w karby złączki, czyli uszczelnienie ma miejsce na całej powierzchni złącza - gwarantuje idealną szczelność i trwałość instalacji. Technika ta nie wymaga żadnych dodatkowych uszczelnień, np. O-ringów. Ma jeszcze jedną zaletę – nie jest wrażliwa na błędy montażowe.

 

1. Rurę PE-Xc lub PE-RT uciąć prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą nożyc do rur z tworzyw sztucznych.

2. Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony kształtki.

Technika łączenia

Technika łączenia

 

 


 

 

 

 

 3.  Rozparcie rury wykonać przy użyciu rozpieraka ręcznego lub akumulatorowego. W obu przypadkach rozparcie rury wykonać w trzech fazach (pierwsze dwa rozparcia niepełne, przy czym obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie rozparcie rury pełne).

4. Bezpośrednio (!) po kielichowaniu wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia na króćcu kształtki (nie dosuwać rury do kołnierza kształtki!).

Technika łączeniaTechnika łączenia

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Przed procesem nasuwania należy uzbroić szczęki praski we właściwe wkładki. Pierścień nasunąć przy użyciu praski ręcznej łańcuchowej (5a), hydraulicznej z napędem nożnym (5b) lub praski akumulatorowej (5c). Kształtki mogą być chwytane wyłącznie za kołnierze. Nie nasuwać jednocześnie dwóch pierścieni.

Technika łączenia

Technika łączenia

 
 


 


 


6. Połączenie jest gotowe do próby ciśnieniowej.

Technika łączenia

Technika łączenia