KAN-therm: Technika łączenia
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Technika łączenia

 

Podstawową metodą łączenia rur z kształtkami w systemie KAN-therm Push Platinum jest technika zaciskowa z nasuwanym osiowo tworzywowym pierścieniem. Połączenia uzyskuje się poprzez wciśnięcie rozszerzonej końcówki rury na złączkę a następnie nasunięcie na połączenie tworzywowego pierścienia zaciskowego. Materiał rury jest wprasowywany w karby złączki, czyli uszczelnienie ma miejsce na całej powierzchni złącza - gwarantuje idealną szczelność i trwałość instalacji. Technika ta nie wymaga żadnych dodatkowych uszczelnień, np. O-Ringów. Ma jeszcze jedną zaletę – nie jest wrażliwa na błędy montażowe.

 

1. Rurę wielowarstwową PE-Xc/Al/PE-HD Platinum o wymaganej długości uciąć za pomocą nożyc. Cięcie powinno być prostopadłe do osi rury. 

UWAGA!!! - Do cięcia używać jedynie ostrych, niewyszczerbionych ostrzy tnących.

2. Nałożyć pierścień na rurę - pierścienie tworzywowe są symetryczne i nie wymagają kierunkowania. Należy dobrać pierścień do średnicy rury.

Technika łączeniaTechnika łączenia

 

 

 

 


 

 

 

 

3. Rozparcie rury wykonać przy użyciu rozpieraka ręcznego lub akumulatorowego. W obu przypadkach rozparcie rury wykonać w jednym kroku wykorzystując pełny zakres pracy narzędzia.

UWAGA!!! – Do rozpierania rury należy stosować głowice rozpierające Push Platinum.

4. Wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia na kształtce.

Technika łączeniaTechnika łączenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pierścień nasunąć przy użyciu praski ręcznej, hydraulicznej z napędem nożnym lub akumulatorowej. Kształtki mogą być chwytane wyłącznie za kołnierze. Nie wolno nasuwać jednocześnie dwóch pierścieni.

6. Podczas nasuwania pierścienia na kształtkę, należy obserwować proces montażu – po dosunięciu pierścienia do kołnierza kształtki należy przerwać proces nasuwania. Połączenie jest gotowe do próby ciśnieniowej.

Technika łączenia

Technika łączenia

 

 

 

 

 

 

 


Aby wyeliminować zjawisko nadmiernego obciążenia kształtek siłą gnącą nie zaleca się gięcia rur w odległości mniejszej niż 10 średnic zewnętrznych od kształtki.