KAN-therm: Zakres zastosowańZakres zastosowań

System KAN-therm Steel ma zastosowanie w ciśnieniowo zamkniętych instalacjach:

  • grzewczych,
  • wody lodowej.

Nie należy stosować do instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji.

Zastosowania wykraczające poza zakres instalacji grzewczych systemu zamkniętego powinny być każdorazowo konsultowane z firmą KAN.

Typowe parametry pracy instalacji KAN-therm Steel:
Maksymalna temperatura pracy (bez ograniczeń czasowych) wynosi 135°C a przy zastosowaniu O-Ringów Viton może osiągać 200°C przy ciśnieniu nieprzekraczającym 16 bar.

Systemu KAN-therm Steel nie należy stosować do instalacji wody pitnej lub innych instalacji otwartych.

Zakres zastosowańZakres zastosowań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku niestandardowych zastosowań prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi (po wyświetleniu mapy wybierz swój region aby wybrać właściwego doradcę).