KAN-therm: Technika łączenia
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Technika łączenia

Podstawową metodą łączenia rur w systemie KAN-therm UltraLine jest technika zaciskowa z nasuwaną osiowo tuleją tworzywową PVDF. Połączenie uzyskuje się poprzez wciśnięcie rozszerzonej końcówki rury na złączkę, a następnie nasunięcie na połączenie tworzywowej tulei zaciskowej.

Materiał rury jest wprasowywany pomiędzy karby złączki, dzięki czemu uszczelnienie ma miejsce na całej powierzchni złącza – gwarantuje idealną szczelność i trwałość instalacji. Technika ta nie wymaga żadnych dodatkowych uszczelnień typu o-ring, a szybki i prosty montaż gwarantuje odporność na ewentualne błędy montażowe.System KAN-therm ULtraline

Wybraną rurę uciąć prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą nożyc do rur z tworzyw sztucznych. Nie dopuszcza się stosowania innych narzędzi lub nożyc niesprawnych (tępych lub wyszczerbionych).

System KAN-therm ULtraline

Nałożyć tuleję nasuwaną na rurę. Symetryczna konstrukcja pozwala na obustronny montaż.


System KAN-therm ULtraline

Ekspander ręczny uzbroić w głowicę kielichującą odpowiednią do rodzaju rury oraz do odpowiedniej średnicy. Głowicę kielichującą wraz z ekspanderem wkładać do oporu, osiowo w końcówkę rury. Kielichowanie rury wykonać w dwóch krokach (tzw. kielichowanie rury NA DWA):
I – maksymalne kielichowanie rury, w pełnym zakresie pracy ekspandera.
II – obracamy rurę o około 30 st. i następnie ponownie wykonujemy maksymalne klielichowanie rury, także w pełnym zakresie pracy ekspandera.

W temperaturach poniżej 0 °C zaleca się miejscowe ogrzanie kielichowanej końcówki rury ciepłym (max. 90°C) powietrzem lub wodą. Tuleja nasuwana nie może znajdować się w strefie kielichowania rury. W takich sytuacjach kielichowanie należy wykonywać stopniowo z wykorzystaniem techniki „NA TRZY” – szczegóły w opracowaniu technicznym KAN-therm UltraLine
System KAN-therm ULtraline

Bezpośrednio (!) po kielichowaniu wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia na króćcu kształtki (nie dosuwać rury do kołnierza kształtki!). Nie stosować środków poślizgowych.

System KAN-therm ULtraline

UWAGA! W przypadku nadmiernego rozkielichowania rury, podczas realizacji połączenia może wystąpić nawarstwienie materiału rury. W takim przypadku należy zakończyć nasuwanie tulei na rurze przed kołnierzem oporowym (zachować odstęp ok. 2 mm od kołnierza złączki).


System KAN-therm ULtraline

Praskę wyposażyć w specjalne widelce zaciskające. Do każdej średnicy jest przewidziany oddzielny zestaw widelców zaciskających. Widelce wyposażone są w specjalne zderzaki zabezpieczające kształtkę i pierścień przed zniszczeniem na skutek nadmiernego zaciskania.

System KAN-therm ULtraline

Tuleję nasunąć przy użyciu praski ręcznej łańcuchowej. Kształtki mogą być chwytane wyłącznie za kołnierze. Nie wolno nasuwać jednocześnie dwóch tulei.


System KAN-therm ULtraline

Możliwe jest nasuwanie tulei przy zastosowaniu napędów elektrycznych, typowych dla połączeń „Press”. Warunkiem wykorzystania tego typu narzędzi do nasuwania tulei jest zastosowanie specjalnego adaptera dostarczanego w ramach oferty Systemu KAN-therm UltraLine.

System KAN-therm ULtraline

Podczas nasuwania tulei na kształtkę, należy obserwować proces montażu – po dosunięciu tulei do kołnierza kształtki należy przerwać proces nasuwania. Połączenie jest gotowe do próby ciśnieniowej.

System KAN-therm Ultraline
Należy zwracać uwagę na poprawną pozycje złączek w widelcach zaciskających narzędzia. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady może dojść do przeciążenia złączki i części składowych połączenia.