KAN-therm: Polityka ochrony prywatnosciPolityka ochrony prywatnosci

Polityka ochrony prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady korzystania z plików cookies oraz jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Celem polityki jest określenie działań podejmowanych przez KAN sp. z o.o. w zakresie danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne w celu zasięgnięcia informacji o produktach lub usługach, złożenia zapytania, zapisu na szkolenie, nawiązania kontaktów biznesowych itp. Użytkownicy udostępniają Administratorowi Danych swoje dane osobowe w formularzach na stronie www.kan-therm.com, a także podczas zapisu na newsletter, w korespondencji e-mail lub podczas kontaktu telefonicznego.

Wszelkie przedmiotowe aktywności podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza polityka uregulowana została w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ilekroć w niniejszej Polityce ochrony prywatności jest mowa o:

RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownikach – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, w tym: klientów, kontrahentów, potencjalnych klientów tj. podmioty danych osobowych.

Cookies – należy przez to rozumieć niewielkie pliki wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe do komputera lub innego urządzenia (np. tablet, telefon) i przechowywane w pamięci masowej danego urządzenia (w szczególności na dysku twardym komputera).

Administratorze Danych – należy przez to rozumieć KAN sp. z o.o. jako podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych.

Część I.

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych użytkowników strony www i osób fizycznych podejmujących kontakt z właścicielem strony za pomocą dostępnych formularzy kontaktowych, jak też poprzez pocztę elektroniczną oraz na numery kontaktowe udostępnione na niniejszej stronie www jest KAN sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail:inspektor@kan-therm.com

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez KAN sp. z o.o. w zależności od rodzaju zapytania (szkolenie, produkt, kontakt) przetwarzane są w następujących celach:
 • marketingu produktów KAN sp. z o.o. i GRUPY KAN
 • zawarcia i realizacji umowy,
 • wysyłki Newslettera,
 • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe.
 • KAN sp. z o.o. poprzez stronę www.kan-therm.com przetwarza dane osobowe użytkowników kontaktujących się z Administratorem Danych m.in. za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach strony. Dane te są niezbędne do umożliwienia pierwszego kontaktu, zapisu na szkolenie, zawarcia umowy, zgłoszenia uwag itp. Udostępniane przez KAN sp. z o.o. formularze, w tym formularz kontaktowy nie służą do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora Danych.

  KAN sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu. Okazjonalnie na stronie www.kan-therm.com i powiązanymi z nią aplikacjami jak np. facebook organizowane są konkursy. Dane kontaktowe użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów.

  Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do innych odbiorców ani do państwa trzeciego.

  Dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym stanowiły będą wartość informacyjną, marketingową lub biznesową pod kątem oferty KAN sp. z o.o., a użytkownik będzie zainteresowany kontaktem oraz ofertą. Użytkownik może zgodę swoją wycofać w każdym czasie, jeśli nie będzie zainteresowany taką ofertą. W przypadku pozyskiwania danych na potrzeby realizacji umowy – zastosowanie dla ustalenia okresu przechowywania danych będą miały przepisy kodeksu cywilnego dotyczące m. in. zobowiązań, przedawnienia roszczeń i uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

  Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez KAN sp. z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO ( w 2018 r. działającego pod nazwą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. Dane mogą być przetwarzane również w sposób zautomatyzowany na zasadach przejrzystości, legalności i adekwatności w celu oceny niektórych czynników osobowych, takich jak preferencje produktowe, sytuacja ekonomiczna, upodobania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór oferty do potrzeb użytkownika.

  Każdorazowe podawanie danych osobowych np. za pomocą formularzy kontaktowych, e-mail, telefonu jest dobrowolne.

  W sytuacjach, kiedy formularz jest skonstruowany na potrzeby rejestracji na szkolenie lub zamówienia produktu dane są niezbędne celem wywołania skutków prawnych w postaci zawarcia umowy. Użytkownik, który korzysta ze strony www KAN sp. z o.o., pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi lub też kontaktuje się Administratorem Danych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

  Część II.

  Informacje dotyczące plików cookie

  Odwiedziny niniejszego serwisu internetowego, przy ustawieniu przeglądarki internetowej urządzenia, z którego przeglądana jest witryna, zezwalającym na wykorzystanie plików cookie – są równoznaczne z wyrażeniem zgody użytkownika na wykorzystywanie takich plików.

  Pliki cookie wykorzystywane są przez KAN sp. z o.o. do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do celów analizy statystycznej. W witrynie używane są pliki cookie:

  Google Analitics – witryna korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Do tego celu używane są plików cookie. Więcej o prywatności w korzystaniu z Google Analytics znajduje się pod poniższym linkiem:

  www.google.com

  Cookie związane z daną sesją – wykorzystywane są wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności witryny.

  Pliki cookie związane z daną sesją wygasają (są usuwane) w momencie zamknięcia przeglądarki przez użytkownika.

  Pliki cookie Google Analitics wygasają z reguły najpóźniej po 6 miesiącach od ostatniej wizyty.

  Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookie korzystając z funkcji dostępnych w wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub posiadanym systemie operacyjnym.

  Decyzja o tym, czy pliki cookie zostaną zapisane w urządzeniu należy wyłącznie do osoby odwiedzjącej witrynę.

  Pliki cookie można zablokować i nimi zarządzać (w szczególności usunąć) poprzez ustawienia wykorzystywanej przeglądarki – zwykle w ustawieniach dotyczących prywatności – więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji wykorzystywanej przeglądarki.

  Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na działanie narzędzi Google Analitics, może skorzystać z oficjalnego dodatku do wykorzystywanej przeglądarki dostępnego pod adresem:

  Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics

  Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

  Wszelkie zmiany w Polityce Ochrony Prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookie - zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej.