Space

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Projekty Unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

„Szybka ścieżka”
nr Umowy POIR.01.01.01-00-0086/19-00

Opracowanie kompleksowego systemu przeznaczonego do dystrybucji i transformowania energii cieplnej oraz dystrybucji wody do zastosowań w budownictwie o wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności chemicznej (w tym odporności na agresywne substancje, procesy korozyjne, temperaturę i zniekształcenia) oraz autorskiej
technologii produkcji.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu przeznaczonego do dystrybucji i transformowania energii cieplnej oraz dystrybucji wody do zastosowań w budownictwie

Planowane efekty to wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu jako odpowiedź na potrzeby rynku i wyjście naprzeciw oczekiwań klientów.

Wartość projektu: 22 096 316,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 942 196,60 zł

„Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz działalności B+R firmy KAN sp. z o.o.”

Nr projektu: RPPD.01.02.01-20-0062/16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 Osi priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy KAN sp. z o. o., oraz zwiększenie jej aktywności badawczo-rozwojowej, poprzez rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, prowadzone prace B+R ukierunkowane na wdrożenie, oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Planowanym efektem jest wytworzenie i wdrożenie innowacyjnego produktu – energooszczędnego systemu płaszczyznowego grzewczo – chłodzącego wraz z inteligentnym systemem zarządzania przepływem energii w budynkach.

Całkowita wartość projektu: 7 360 780,55 PLN

Współfinansowanie UE: 2 688 689,86 PLN

KAN Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
 • wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
 • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
 • inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
 • seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
 • 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
 • usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

 • 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
 • 2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
 • 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 • 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 • 5. Australia i Oceania: Australia;
 • 6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu dla wszystkich członków Klastra: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania dla wszystkich członków Klastra: 6 701 550,00 zł

KAN Sp. z o.o. od dnia 14 lutego 2013 r. realizuje projekt pod nazwą „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa KAN poprzez rozbudowę działu badawczo – rozwojowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

Ustawienia Cookies

Używamy plików cookie, aby świadczyć różnorodne usługi, stale je ulepszać, wyświetlać reklamy zgodnie z Twoimi zainteresowaniami na naszej stronie internetowej oraz udostępniać funkcje mediów społecznościowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z jej funkcji. Za Twoją zgodą używamy również analitycznych plików cookie do ulepszania naszej strony internetowej oraz marketingowych plików cookie do wyświetlania reklam i treści na naszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie i sposobie ich używania.
Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na użycie wszystkich plików cookie. Klikając „Dostosuj ustawienia plików cookie”, możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies lub wycofać zgodę.

Ustawienia Cookies

To narzędzie pomaga wybierać i dezaktywować różne tagi/trackery/narzędzia analityczne używane na tej stronie internetowej.