KAN-therm: Deklaracje, atesty, aprobatyDeklaracje, atesty, aprobaty

Produkty KAN-therm wytwarzane są zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi i jakościowymi. Wprowadzone do stosowania w budownictwie posiadają wszystkie niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty. Każdy produkt legitymuje się deklaracją właściwości użytkowych z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną jako dokumentem odniesienia. 

Asortyment Deklaracja właściwości użytkowych Dokument odniesienia Atest higieniczny
System KAN-therm Copper 123/KAN-DWU/19 PN-EN 1254-2:2004 HK/W/0185/2017
System KAN-therm Copper Gas 122/KAN-DWU/19 INIG AT/2016-03-01
Rury PP KAN 20/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 15874-2:2013 BK/W/0710/01/2019
Rury PP Stabi 21/KAN-DWU/19 AT-15-8286/2016
Rury PP GLASS 22/KAN-DWU/19 ITB-KOT-2017/0320
Kształtki, zawory PP 23/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 15874-3:2013
Rury PE-RT 30/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 22391-2:2010 HK/W/0761/01/2014
Rury PE-Xc 31/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 15875-2:2005
Rury PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 21003-2:2009 HK/W/0548/01/2017
Rury PE-RT w izolacji 33/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 22391-2:2010 HK/W/0761/01/2014
Rury PE-Xc w izolacji 34/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 15875-2:2005
Złaczki Push i Push Platinum MO i PPSU 35/KAN-DWU/19 PN-EN 12543:2004 BK/W/0498/01/2019
Rury wielowarstwowe 40/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 21003-2:2009 HK/W/0548/01/2017
Złaczki Press MO i PPSU 41/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 21003-3:2009 BK/W/0498/01/2019
Rury wielowarstwowe w izolacji 42/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 21003-2:2009 HK/W/0548/01/2017
Rury Steel 50/KAN-DWU/17 PN-EN 10305-3:2016
Kształtki Steel 51/KAN-DWU/17 AT-15-7543/2014
Rury Inox 60/KAN-DWU/19 PN-EN 10312:2006 BK/W/0206/01/2019
Kształtki Inox 61/KAN-DWU/19 AT-15-7543/2014
Rury i kształtki Steel Sprinkler 80/KAN-DWU/17 CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005
Rury i kształtki Inox Sprinkler 81/KAN-DWU/17
Kształtki ogólnego przeznaczenia Systemu KAN-therm 90/KAN-DWU/17 PN-EN 1254-4:2004 BK/W/0498/01/2019
Rozdzielacze i grupy pompowe Systemu KAN-therm 70/KAN-DWU/19 ITB-KOT-2018_0502
Zawory kulowe i zestawy montażowe 91/KAN-DWU/17 PN-EN 13828:2005
Głowice i zawory termostatyczne 92/KAN-DWU/17 PN-EN 215:2005
Ścienne panele grzewcze Systemu KAN-therm 93/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 15876-2:2009
Elementy automatyki i sterowania Systemu KAN-therm 94/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 15876-2:2009
Mrozoodporny zawór ogrodowy 95/KAN-DWU/17 PN-EN 1254-4:2004 BK/W/0498/01/2019
Betokan 100/KAN-DWU/17 PN-EN 934-2+A1:2012
Styropian Tacker EPS100-038z folią 110/KAN-DWU/17 PN-EN 13163+A2:2016
Styropian Tacker EPS200-034z folią 111/KAN-DWU/17 PN-EN 13163+A2:2016
Styropian Tacker EPS T-30dB 112/KAN-DWU/17 PN-EN 13163+A2:2016
Styropian Profil4 EPS200 113/KAN-DWU/17 PN-EN 13163+A2:2016

Informujemy iż z uwagi na ograniczenia prawne treści norm nie są udostępniane.