KAN-therm: Deklaracje, atesty, aprobaty
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Deklaracje, atesty, aprobaty

Produkty KAN-therm wytwarzane są zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi i jakościowymi. Wprowadzone do stosowania w budownictwie posiadają wszystkie niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty. Każdy produkt legitymuje się deklaracją właściwości użytkowych z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną jako dokumentem odniesienia.

 Asortyment  Deklaracja   właściwości   użytkowych  Dokument odniesienia  Atest higieniczny
 SYSTEM KAN-therm UltraLine
Rury PE-RT 5L
Rury PE-RT/Al/PE-RT
Rury PE-Xc 5L
130/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-2:2009
PN-EN ISO 21003-2:2009
PN-EN ISO 15875-2:2005
B-BK-60210-1265/19
Rury UltraLine w izolacji 135/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-2:2011  PN-EN 14313:2016-04
Kształtki 131/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-3:2009   PN-EN 1254-3:2004 BK/W/0498/01/2019
 SYSTEM KAN-therm Push
Rury PE-RT 5L 133/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-2:2009 B-BK-60210-1265/19
Rury PE-RT 5L w izolacji 134/KAN-DWU/20 PN-EN ISO 21003-2:2009  PN-EN 14313:2016-04
Rury PE-Xc 31/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 15875-2:2005
Rury PE-Xc w izolacji 34/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 15875-2:2005                          PN-EN 14313:2016-04
Kształtki 35/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-3:2009  PN-EN ISO 22391-3:2010  PN-EN ISO 15875-3:2005  PN-EN 12543:2004 BK/W/0498/01/2019
 SYSTEM KAN-therm Push Platinum
Rury PE-Xc/Al/PE-HD 32/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-2:2009 B-BK-60210-1265/19
Kształtki 35/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-3:2009  PN-EN ISO 22391-3:2010  PN-EN ISO 15875-3:2005  PN-EN 12543:2004 BK/W/0498/01/2019
 SYSTEM KAN-therm Press
Rury PE-RT 5L 133/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-2:2009 B-BK-60210-1265/19
Rury PE-RT 5L w izolacji 134/KAN-DWU/20 PN-EN ISO 21003-2:2009  PN-EN 14313:2016-04
Rury PE-Xc 137/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 15875-2:2005
Rury PE-RT/Al/PE-RT 40/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-2:2009
Rury PE-RT/Al/PE-RT w izolacji 42/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-2:2009  PN-EN 14313:2016-04
Kształtki 41/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-3:2009 BK/W/0498/01/2019
 SYSTEM KAN-therm PP
Rury PP jednorodne 20/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 15874-2:2013 BK/W/0710/01/2019
Rury PP Stabi 21/KAN-DWU/21_2 ITB-KOT-2021/1904 w 1
Rury PP Glass 22/KAN-DWU/21 ITB-KOT-2017/0320 w 1
25/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 15874-2:2013
Kształtki i zawory PP 23/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 15874-3:2013
 SYSTEM KAN-therm Steel
Rury Steel 50/KAN-DWU/21 PN-EN 10305-3:2016  - 
Kształtki Steel 51/KAN-DWU/21 ITB-KOT-2019/1106 w 3
Zawory kulowe Steel 52/KAN-DWU/21 ITB-KOT-2021/1693 w 1
 SYSTEM KAN-therm Inox
Rury Inox 1.4401 60/KAN-DWU/21 PN-EN 10312:2006 B-BK-60210-0435/21
Rury Inox 1.4404
Rury Inox 1.4521
Kształtki Inox 61/KAN-DWU/21 ITB-KOT-2019/1106 w 3
Zawory kulowe Inox 62/KAN-DWU/21 ITB-KOT-2021/1693 w 1
 SYSTEM KAN-therm Sprinkler
Steel Sprinkler 80/KAN-DWU/21 CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005 w 3  - 
Inox Sprinkler  - 
 SYSTEM KAN-therm Copper
Kształtki 123/KAN-DWU/21 PN-EN 1254-2:2004 BK/W/0498/01/2019
 SYSTEM KAN-therm Copper Gas
Kształtki 122/KAN-DWU/19v2

AT/2016-03-19

AnexA1 do AT/2016-03-19

 - 
 SYSTEM KAN-therm Groove
Obejmy 81/KAN-DWU/21 CNBOP-PIB-KOT-2019/0116-1005 w1  - 
Siodła CNBOP-PIB-KOT-2019/0092-1005 w1
 SYSTEM KAN-therm Wall
Panele Wall 93/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 15876-2:2017  PN-EN 1264-2+A1:2013    PN-EN ISO 15876-2:2017  - 
 SYSTEM KAN-therm Tacker
Styropian Tacker 720N 01/KAN-CPR/21 PN-EN 13163+A2:2016-12  - 
Styropian Tacker 726N
Styropian Tacker 725
Styropian Tacker 727
Styropian Tacker 728N 02/KAN-CPR/21 PN-EN 13163+A2:2016-12
Styropian Tacker 729N 03/KAN-CPR/21 PN-EN 13163+A2:2016-12
 SYSTEM KAN-therm Profil
Styropian Profil 1 04/KAN-CPR/21 PN-EN 13163+A2:2016-12  - 
Styropian Profil 2 05/KAN-CPR/21 PN-EN 13163+A2:2016-12
Styropian 4 05/KAN-CPR/21 PN-EN 13163+A2:2016-12
 SYSTEM KAN-therm TBS
Styropian TBS 06/KAN-CPR/21 PN-EN 13163+A2:2016-12  - 
Styropian podkładowy  06/KAN-CPR/21 PN-EN 13163+A2:2016-12
Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe - Elementy uzupełniające
Rury Blue Floor 5L 132/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 21003-2:2009  - 
Spinki DZ - 30/12   -   - 
Haki
Listwy Rail
Kołki do folii
Peszel
Taśmy dylatacyjne
Betokan 08/KAN-CPR/21 PN-EN 934-2+A1:2012
Rozdzielacze i grupy pompowe
Rozdzielacze Inox Flow 70/KAN-DWU/21 ITB-KOT- 2018/0502 w 1 BK/W/0206/01/2019
B-BK-60210-0435/21
Grupy pompowe BK/W/0498/01/2019
Osprzęt rozdzielaczy 74/KAN-DWU/21

PN-M-750002:2016-10

ITB-KOT - 2018/0502 w 1

BK/W/0498/01/2019  BK/W/0206/01/2019
Szafki instalacyjne
Szafki instalacyjne DZ-15/21  -   - 
Automatyka
Automatyka Basic+ 94/KAN-DWU/21 PN-EN 60730-1+A1:2019  - 
Automatyka SMART
Siłownik SM4
Regulator pogodowy
Czujnik pokojowy LCD
Termostat pompy
Kontroler oblodzenia
Różne
Osprzęt instalacyjny DZ-29.1/13  -   - 
Złączki skręcane 90/KAN-DWU/19 PN-EN 1254-4:2004 BK/W/0498/01/2019  BK/W/0206/01/2019
Śrubunki
Zawory kulowe 91/KAN-DWU/21 PN-EN 13828:2005
Zawory i głowice termostatyczne 92/KAN-DWU/21 PN-EN 215:2020  - 
Mrozoodporny zawór ogrodowy 95/KAN-DWU/21 PN-EN 1254-4:2004        PN-EN 10312:2006  BK/W/0498/01/2019  BK/W/0206/01/2019
ZRM 73/KAN-DWU/21 PN-EN ISO 15874-2:2013  PN-EN ISO 15874-3:2013  ITB-KOT - 2018/0502 w 1 BK/W/0498/01/2019    BK/W/0710/01/2019

Informujemy iż z uwagi na ograniczenia prawne treści norm nie są udostępniane.