Programy do projektowania i kalkulacji

Pakiet programów firmy KAN przeznaczony jest do wspomagania projektowania instalacji centralnego ogrzewania w Systemie KAN-therm. Oferujemy następujące programy:

 • KAN OZC - program wspomagający obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną oraz sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków,
 • KAN CO-Graf - program graficzny wspomagający projektowanie i regulację instalacji c.o.,
 • KAN H2O - program do obliczania instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji z graficznym trybem wprowadzania danych,
 • program doboru ogrzewań podłogowych dla podłóg z pustką powietrzną.

 

KAN OZC
Program wspomagający obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną oraz sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków.

pobierz program

Program umożliwia wykonanie:

 • obliczenia współczynników przenikania ciepła k dla ścian, podłóg, dachów i stropodachów,
 • obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń,
 • obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną całego budynku,
 • obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych,
 • obliczenia wskaźników sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną:
  - EV [kWh / (m3rok)],
  - EA [kWh / (m2rok)],
  - EV [GJ / (m3rok)], EA [GJ / (m2rok)].

 

KAN CO-GRAF
Program graficzny wspomagający projektowanie i regulację instalacji c.o. 

Umożliwia wykonanie pełnych obliczeń hydraulicznych instalacji, w ramach których:

 • dobiera średnice przewodów,
 • określa opory hydrauliczne poszczególnych obiegów,
  z uwzględnieniem ciśnienia grawitacyjnego wynikającego z ochłodzenia wody w przewodach i odbiornikach ciepła,
 • podaje całkowite straty ciśnienia w instalacji,
 • redukuje nadmiary ciśnienia w obiegach,
 • uwzględnia konieczność zapewnienia odpowiedniego oporu hydraulicznego działki z odbiornikiem ciepła (Dpg min),
 • dobiera nastawy regulatorów różnicy ciśnienia zainstalowanych w miejscach wybranych przez projektanta,
 • automatycznie uwzględnia wymagania odnośnie autorytetów zaworów termostatycznych,
 • oblicza ogrzewanie podłogowe,
 • wykonuje pełne zestawienie materiałowe rur i złącz Systemu KAN-therm

 

KAN H2O
Program graficzny wspomagający projektowanie instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji.
 

pobierz program

 

Umożliwia wykonanie pełnych obliczeń hydraulicznych instalacji, w ramach których:

 • oblicza nominalne przepływy wody w przewodach,
 • dobiera średnice rur,
 • określa opory hydrauliczne elementów instalacji, wymagane ciśnienie dyspozycyjne,
 • określa wymagane przepływy w sieci cyrkulacji c.w.u.,
 • dokonuje regulacji przepływów w sieci cyrkulacyjnej c.w.u.,
 • dobiera zawory, kryzy,
 • dobiera izolacje cieplne przewodów,
 • wczytuje podkłady architektoniczne w postaci plików WMF, EMF, DXF, DWG,
 • wczytuje zeskanowane rysunki w postaci plików o formatach BMP, TIF, JPG, GIF, ICO, PNG,
 • umożliwia edytowanie wczytanych rysunków - poprawa kontrastu, usuwanie zanieczyszczeń, wygładzanie krawędzi, obracanie, łączenie kilku rysunków, skalowanie,
 • rysunki rozwinięć i rzutów zapisuje w formatach DXF, DWG dzięki czemu mogą być wczytane do programu AutoCAD z podziałem na warstwy, oraz zapisem typowych elementów instalacji w postaci bloków,
 • umożliwia stworzenie pełnej dokumentacji rysunkowej projektu.

 

KAN SDG 2.1 

Program Audytor SDG wersja 2.0 przeznaczony jest do wykonania szybkiego doboru grzejników konwekcyjnych oraz ogrzewania podłogowego.

pobierz program

 

W oparciu o wprowadzone dane oraz dobrane elementy program automatycznie tworzy szczegółowe zestawienie materiałów obejmujące:
 
Przy ogrzewaniu konwekcyjnym:
 • liczbę grzejników,
 • liczbę zaworów grzejnikowych,
 • liczbę rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
 • długość przewodów w systemie rozdzielaczowym.
 
Przy ogrzewaniu podłogowym:
 
 • długość przewodów,
 • ilość i rodzaj izolacji cieplnej,
 • liczbę i wielkość rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
 • dodatkowe elementy związane z system: długość taśmy dylatacyjnej, ilość klipsów mocujących, ilość plastyfikatora itp.