KAN-therm: KAN SDG
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN SDG

KAN SDG


KAN SDG - Program wspomagający obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną oraz sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków.

W oparciu o wprowadzone dane oraz dobrane elementy program automatycznie tworzy szczegółowe zestawienie materiałów obejmujące:
 
Przy ogrzewaniu konwekcyjnym:
  • liczbę grzejników,
  • liczbę zaworów grzejnikowych,
  • liczbę rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
  • długość przewodów w systemie rozdzielaczowym.
 
Przy ogrzewaniu podłogowym:
 
  • długość przewodów,
  • ilość i rodzaj izolacji cieplnej,
  • liczbę i wielkość rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
  • dodatkowe elementy związane z system: długość taśmy dylatacyjnej, ilość klipsów mocujących, ilość plastyfikatora itp.

KAN SDG   Pobierz pełną wersję  >>