KAN-therm: Budynki sakralne i zabytkowe
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Budynki sakralne i zabytkowe

Kościoły i cerkwie, pałace i zamki – to obiekty, w których systemy instalacyjne KAN-therm spełniają wysokie wymagania wynikające ze specyficznej konstrukcji i architektury, sposobu użytkowania i przepisów ppoż. oraz często zabytkowego charakteru budowli. Instalacje grzewcze KAN-therm a szczególnie ogrzewanie podłogowe, gwarantują komfort przebywających w tych obiektach ludzi. Zapewniają również właściwe, bezpieczne warunki przechowywania i eksponowania dzieł sztuki i kultu religijnego, które często znajdują się w tego typu obiektach. Duże doświadczenie KAN w wyposażaniu takich instalacji owocuje realizacją setek obiektów na terenie Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi.