KAN-therm: Budynki sakralne i zabytkoweBudynki sakralne i zabytkowe

Kościoły i cerkwie, pałace i zamki – to obiekty, w których systemy instalacyjne KAN-therm spełniają wysokie wymagania wynikające ze specyficznej konstrukcji i architektury, sposobu użytkowania i przepisów ppoż. oraz często zabytkowego charakteru budowli. Instalacje grzewcze KAN-therm a szczególnie ogrzewanie podłogowe, gwarantują komfort przebywających w tych obiektach ludzi. Zapewniają również właściwe, bezpieczne warunki przechowywania i eksponowania dzieł sztuki i kultu religijnego, które często znajdują się w tego typu obiektach. Duże doświadczenie KAN w wyposażaniu takich instalacji owocuje realizacją setek obiektów na terenie Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi.

< script type="text/javascript"> var baseUrl = 'http://pl.kan-therm.com/'; var flashvars = {}; var params = { wmode: 'transparent' }; var attributes = {}; swfobject.embedSWF("http://pl.kan-therm.com/swf/mapkan.swf", "myAlternativeContent", "431", "401", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes); swfobject.embedSWF("http://pl.kan-therm.com/swf/mapa.swf", "flash_map", "420", "390", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);