KAN-therm: Kalkulator Ogrzewania Podłogowego
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Kalkulator Ogrzewania Podłogowego

KAN-Quick Floor — internetowy program do szybkiej kalkulacji ogrzewania podłogowego zgodny z normą

PN-EN 1264
 
Kalkulator Ogrzewania Podłogowego
 • Wykonuje obliczenia cieplne i hydrauliczne ogrzewań podłogowych w SystemieKAN-therm układanych metodą mokrą i suchą:
  • dobiera wydajności cieplne grzejników, wymagane rozstawy rur, ilości obwodów grzewczych w pomieszczeniach, oblicza spadki ciśnień w obiegach grzewczych,
  • sprawdza warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach.
 • Podaje specyfikację materiałów w Systemie KAN-therm łącznie z wyceną:
  • ilości rur, dylatacji termicznych oraz osprzętu instalacyjnego,
  • ilości i rodzaj izolacji cieplnych w zależności od wybranego systemu układania rur,
  • ilości i wielkość rozdzielaczy łącznie z szafkami do ich zabudowy,
  • rodzaju automatyki sterującej.

Kalkulator Ogrzewania Podłogowego

Basic - przeznaczonej dla osób
nieposiadających doświadczenia w projektowaniu ogrzewań podłogowych (indywidualni inwestorzy, wykonawcy instalacji).

Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego

Kalkulator Ogrzewania Podłogowego

Extended - przeznaczonej dla osób znających zasady projektowania i asortyment Systemu KAN-therm (możliwość modyfikacji szeregu parametrów obliczeń).

Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego Kalkulator Ogrzewania Podłogowego