KAN-therm: Atesty i aprobaty
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Atesty i aprobaty

Produkty KAN-therm wytwarzane są zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi i jakościowymi. Wprowadzone do stosowania w budownictwie posiadają wszystkie niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty. Każdy produkt legitymuje się deklaracją właściwości użytkowych z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną jako dokumentem odniesienia. 

Asortyment Deklaracja właściwości użytkowych Dokument odniesienia Atest higieniczny
System KAN-therm UltraLine
Rury UltraLine 130/KAN-DWU/20 PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011 B-BK-60210-1265/19
Rury UltraLine w izolacji 135/KAN-DWU/20 PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011
Kształtki UltraLine 131/KAN-DWU/20 PN-EN ISO 21003-3:2009
PN-EN 1254-3:2004
BK/W/0498/01/2019
System KAN-therm Copper
System KAN-therm Copper 123/KAN-DWU/21 PN-EN 1254-2:2004 BK/W/0489/2019
System KAN-therm Copper Gas 122/KAN-DWU/19 INIG AT/2016-03-01
System KAN-therm PP
Rury PP KAN 20/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 15874-2:2013 BK/W/0710/01/2019
Rury PP Stabi 21/KAN-DWU/19 AT-15-8286/2016
Rury PP GLASS 22/KAN-DWU/19 ITB-KOT-2017/0320
Kształtki, zawory PP 23/KAN-DWU/20 PN-EN ISO 15874-3:2013
SYSTEM KAN-therm Push/Push Platinum
Rury PE-RT 133/KAN-DWU/20 PN-EN ISO 21003-2:2009 B-BK-60210-1265/19
Rury PE-Xc 31/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 15875-2:2005
Rury PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 21003-2:2009 B-BK-60210-1265/19
Rury PE-RT w izolacji 134/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 21003-2:2009 B-BK-60210-1265/19
Rury PE-Xc w izolacji 34/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 15875-2:2005
Złączki Push i Push Platinum MO i PPSU 35/KAN-DWU/19 PN-EN 12543:2004 BK/W/0498/01/2019
SYSTEM KAN-therm Press
Rury wielowarstwowe 40/KAN-DWU/20 PN-EN ISO 21003-2:2009 B-BK-60210-1265/19
Złączki Press MO i PPSU 41/KAN-DWU/19 PN-EN ISO 21003-3:2009 BK/W/0498/01/2019
Rury wielowarstwowe w izolacji 42/KAN-DWU/20 PN-EN ISO 21003-2:2009 B-BK-60210-1265/19
System KAN-therm Steel
Rury Steel 50/KAN-DWU/20 PN-EN 10305-3:2016
Kształtki Steel 51/KAN-DWU/20 ITB-KOT-2019/1106
Zawory kulowe Steel 52/KAN-DWU/21 ITB-KOT-2021/1693
System KAN-therm Inox
Rury Inox 60/KAN-DWU/20 PN-EN 10312:2006 BK/W/0206/01/2019
Kształtki Inox 61/KAN-DWU/20 ITB-KOT-2019/1106
Zawory kulowe Inox 62/KAN-DWU/21 ITB-KOT-2021/1693
System KAN-therm Sprinkler
Rury i kształtki Steel Sprinkler 80/KAN-DWU/20 CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005
Rury i kształtki Inox Sprinkler BK/W/0206/01/2019
System KAN-therm Groove
Elementy Systemu
KAN-therm Groove
81/KAN-DWU/19 CNBOP-PIB-KOT-2019/0092-1005

CNBOP-PIB-KOT-2019/0116-1005
Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe - Elementy uzupełniające
Rury PE-RT Blue Floor 132/KAN-DWU/20 PN-EN ISO 21003-2:2009
Kształtki ogólnego przeznaczenia Systemu KAN-therm 90/KAN-DWU/17 PN-EN 1254-4:2004 BK/W/0498/01/2019 BK/W/0206/01/2019
Rozdzielacze i grupy pompowe Systemu KAN-therm 70/KAN-DWU/21 ITB-KOT-2018_0502
Zawory kulowe i zestawy montażowe 91/KAN-DWU/17 PN-EN 13828:2005
Głowice i zawory termostatyczne 92/KAN-DWU/17 PN-EN 215:2005
Ścienne panele grzewcze Systemu KAN-therm 93/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 15876-2:2009
Elementy automatyki i sterowania Systemu KAN-therm 94/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 15876-2:2009
Mrozoodporny zawór ogrodowy 95/KAN-DWU/17 PN-EN 1254-4:2004 BK/W/0498/01/2019
Betokan 100/KAN-DWU/17 PN-EN 934-2+A1:2012
Styropian Tacker EPS100-038z folią 110/KAN-DWU/17 PN-EN 13163+A2:2016
Styropian Tacker EPS200-034z folią 111/KAN-DWU/17 PN-EN 13163+A2:2016
Styropian Tacker EPS T-30dB 112/KAN-DWU/17 PN-EN 13163+A2:2016
Styropian Profil4 EPS200 113/KAN-DWU/17 PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011
Stryropian TBS 06/KAN-CPR/13 PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011
Zawór ogrodowy 95/KAN-DWU/20 PN-EN 1254-4:2004
PN-EN 10312:2006
BK/W/0498/01/2019 BK/W/0206/01/2019

Informujemy iż z uwagi na ograniczenia prawne treści norm nie są udostępniane.