KAN-therm: ISO 9001:2015
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


ISO 9001:2015

Firma KAN dążąc do pełnego zadowolenia Klienta i troszcząc się o rozwój i unowocześnienie Systemu KAN-therm, utrzymuje najwyższą jakość dostarczanego produktu oraz wysoki standard obsługi. Potwierdzeniem tego jest udokumentowany, wdrożony i w pełni realizowany System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001:2015, którego skuteczność podlega ciągłemu udoskonalaniu. System poświadczony jest certyfikatem renomowanej instytucji certyfikującej Lloyd’s Register Quality Assurance Limited.

ISO 9001:2015