KAN-therm: Świadectwo AEO
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Świadectwo AEO

Świadectwo AEOBlisko pół roku trwała procedura uzyskania przez KAN certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO. Instytucja ta funkcjonuje w krajach należących do Unii Europejskiej od stycznia 2008 roku. Jej celem jest podniesienie bezpieczeństwa wymiany handlowej z partnerami spoza Unii.
Posiadanie takiego certyfikatu świadczy o wiarygodności spółki, upraszcza procedury pomiędzy firmą, a administracją celną i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Status AEO to znak jakości dla przedsiębiorców, gdyż świadczy o przestrzeganiu przez nich standardów bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz przepisów prawa. W praktyce stosowanie procedury uproszczonej, pozwala na znaczne zmniejszenie liczby odpraw celnych, a także ułatwia organizację pracy, usprawnia logistykę i zmniejsza koszty.

Aby zostać Upoważnionym Przedsiębiorcą AEO, trzeba przejść procedurę weryfikacyjną, która obejmuje bardzo szczegółowe audyty. Takim audytom została poddana też nasza firma. Pracownicy Urzędu Celnego sprawdzali prawidłowość przestrzegania wymogów celnych oraz stosowanych przez KAN wymogów z zakresu bezpieczeństwa: transportu, finansowego oraz ochrony danych.

By pozytywnie przejść procedury trzeba udowodnić, że przedsiębiorstwo jest wiarygodne i wypłacalne, a jego system organizacyjny, infrastruktura, zabezpieczenia systemów informatycznych, magazynów i środków transportu, zapewniają bezpieczeństwo zarówno firmie jak i jej kontrahentom. Nasza firma, jako pierwsza podlaska firma produkcyjna podjęła starania o ten status i od lutego 2010 r. posiada certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy.
Dzięki zaangażowaniu pracowników, KAN Sp. z o.o. jako jedna z czterech firm w województwie podlaskim, może się pochwalić posiadaniem takiego certyfikatu.

Świadectwo AEO