KAN-therm: Instalacje grzewcze i chłodzące
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Instalacje grzewcze i chłodzące

Instalacje grzewcze i chłodzące

Dla wodnych ogrzewań grzejnikowych System KAN-therm oferuje szereg rozwiązań technicznych w postaci systemów instalacyjnych, różniących się rodzajem materiału rur i złączek oraz sposobem ich łączenia. Dzięki różnorodności rozwiązań możliwe jest wykonanie każdej instalacji grzewczej:

  • dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnym a także obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych,
  • dla różnych parametrów pracy instalacji (instalacje grzewcze i chłodzące),
  • dla wykonania zarówno poziomów i pionów rozdzielczych jak i przewodów rozprowadzających,
  • dla systemów grzewczych otwartych i zamkniętych,
  • dla różnych układów rozprowadzeń instalacji (rozdzielaczowe, trójnikowe, mieszane),
  • dla instalacji nowych i modernizowanych (wymiany),
  • dla różnych sposobów podłączeń grzejników.

Instalacje grzewcze i chłodzące

W zależności od rodzaju instalacji, parametrów pracy, rodzaju źródła ciepła oraz konstrukcji i charakteru obiektu, do montażu instalacji grzewczej można zastosować:

Instalacje grzewcze i chłodzące

Instalacje grzewcze i chłodzące

Instalacje grzewcze i chłodzące

Instalacje grzewcze i chłodzące

Instalacje grzewcze i chłodzące

Instalacje grzewcze i chłodzące