KAN-therm: Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowejInstalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

Systemy instalacyjne KAN-therm ze względu na wysoką odporność na korozję, obojętność chemiczną i mikrobiologiczną, a także dzięki dużemu zakresowi średnic idealnie nadają się do wykonywania wewnętrznych instalacji wodociągowych.

Mogą być stosowane:  

  • w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym a także w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych
  • w instalacjach wody zimnej i ciepłej o różnej jakości wody i szerokim zakresie ciśnień roboczych,
  • dla wykonania zarówno poziomów i pionów rozdzielczych jak i przewodów rozprowadzających (lokalowych),
  • dla różnych układów rozprowadzeń instalacji (rozdzielaczowe, trójnikowe, mieszane),
  • dla wszystkich konfiguracji podejść pod urządzenia wodociągowe (baterii czerpalnych, wodomierzy itd.),
  • w instalacjach nowych i modernizowanych (wymiany).

 

Dla budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych można zastosować:

Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej
Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej
Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej  

Sprawdź, jaki system instalacyjny KAN-therm możesz zastosować dla swojej instalacji wodociągowej.

 

< script type="text/javascript"> var baseUrl = 'http://pl.kan-therm.com/'; var flashvars = {}; var params = { wmode: 'transparent' }; var attributes = {}; swfobject.embedSWF("http://pl.kan-therm.com/swf/mapkan.swf", "myAlternativeContent", "431", "401", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes); swfobject.embedSWF("http://pl.kan-therm.com/swf/mapa.swf", "flash_map", "420", "390", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);