KAN-therm: Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

Systemy instalacyjne KAN-therm ze względu na wysoką odporność na korozję, obojętność chemiczną i mikrobiologiczną, a także dzięki dużemu zakresowi średnic idealnie nadają się do wykonywania wewnętrznych instalacji wodociągowych.

Mogą być stosowane:  

  • w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym a także w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych
  • w instalacjach wody zimnej i ciepłej o różnej jakości wody i szerokim zakresie ciśnień roboczych,
  • dla wykonania zarówno poziomów i pionów rozdzielczych jak i przewodów rozprowadzających (lokalowych),
  • dla różnych układów rozprowadzeń instalacji (rozdzielaczowe, trójnikowe, mieszane),
  • dla wszystkich konfiguracji podejść pod urządzenia wodociągowe (baterii czerpalnych, wodomierzy itd.),
  • w instalacjach nowych i modernizowanych (wymiany).

Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

Dla budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych można zastosować:

Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej