KAN-therm: Uszczelnienia
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Uszczelnienia

Kształtki w Systemie KAN-therm Copper standardowo wyposażone są w o-ringi z kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM, zaś KAN-therm Copper Gas w o-ringi NBR mające zastosowanie w instalacjach gazu ziemnego i LPG. Dodatkowo w ofercie dostępne są o-ringi FPM stosowane w instalacjach solarnych i sprężonego powietrza.

Parametry pracy i zakres zastosowań uszczelnień podane są w tabeli:
Nazwa O‑Ringu Własności i parametry pracy Zastosowanie dla uszczelnień
System KAN-therm Copper EPDM
(czarny)
 • max. ciśnienie pracy 16 bar (10 bar dla sprężonego powietrza)
 • temperatura pracy -20°C do +110°C
 • krótkotrwałe +135 °C

 • woda pitna
 • centralne ogrzewanie
 • woda chłodnicza(zamknięte i otwarte systemy)
 • sprężone powietrze (zaw. oleju do 25 mg/m³)
 • instalacje okrętowe

System KAN-therm Copper FPM
(zielony)
 • max. ciśnienie robocze 10 bar
 • temperatura pracy -20°C do +200°C
 • krótkotrwałe 230°C

 • Instalacje solarne*
 • Sprężone powietrze
 • Instalacje gazów obojętnych
 • Instalacje transportu oleju napędowego
 • Uwaga!!
  Nie stosować w instalacjach czystej gorącej wody

*stosować w zakresie parametrów zgodnie z PN EN 1254-2. Temp. robocza
≤ +120°C, max. ciśnienie robocze 16 bar dla ø ≤ 54 mm, 10 bar dla ø > 54 mm

Wszystkie kształtki Systemu KAN-therm Copper w zakresie średnic 12 – 108 mm wyposażone są w funkcję LBP (sygnalizacji niezaprasowanych połączeń – „niezaprasowany nieszczelny” LBP – Leak Before Press).

System KAN-therm Copper

System KAN-therm Copper
W zakresie średnic 12-108 mm funkcja realizowana jest poprzez odpowiednią konstrukcję kształtki (owalizacja króćca).
System KAN-therm Copper