KAN-therm: Zakres zastosowań
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Zakres zastosowań

System KAN-therm Copper ma zastosowanie w:
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
  • instalacjach wody pitnej,
  • instalacjach grzewczych,
  • instalacjach chłodniczych (zamkniętych lub otwartych)
  • instalacjach sprężonego powietrza,
  • instalacjach solarnych i oleju opałowego,

Maksymalna temperatura pracy (bez ograniczeń czasowych) wynosi 120°C (dla EPDM), zaś ciśnienie pracy instalacji nie może przekroczyć 16 bar*.

*W zakresie średnic 12-54 mm maksymalne ciśnienie pracy wynosi 16 bar, zaś w przypadku
średnic > 54 mm jest to 10 bar.


System KAN-therm Copper